Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви, че независимо от извънредното положение в страната във връзка с мерките срещу коронавируса, плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019 ще продължат съгласно публикувания индикативен график.

Тръгна очертаването онлайн за Кампания 2020

Всички обявени графици за прием остават в сила, както и сроковете за прием по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2020, съгласно Наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Областните и Общинските служби „Земеделие“ в страната продължават да работят с граждани, спазвайки мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти, подчертават от ДФЗ.

Заради извънредното положение, въведено в страната, и ограничителните мерки, свързани епидемиологичната обстановка, препоръчваме на стопаните да подават своите заявления по директните плащания по електронен път, допълниха от Фонда.

Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път, са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от Разплащателната агенция,  се изготвят графици за подаване на заявленията в съответната общинска служба по земеделие (ОСЗ).

Целта е подобряване на административното обслужване и избягване концентрацията на много хора на едно място в затворени помещения с цел предотвратяване на разпространението на коронавируса COVID-19.

Графиците ще бъдат оповестени в ОСЗ и ще бъдат публикувани на страницата на съответната Областна дирекция „Земеделие“. Желание за включване в график може да заявите по електронна поща или по телефон. На сайта на всяка Областна дирекция „Земеделие" ще откриете телефон и електронна поща за контакт.

Приемите на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020), Национална програма по пчеларство (НПП 2020-2022 г.) и Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС 2019-2023) продължават, както и обработката на подадените заявления и извършването на плащанията по мерките от програмите.

Всички пролетни обработки и мероприятия, които се извършват ежегодно на територията на страната, включително и сеитбата на пролетници - слънчоглед, царевица, пролетен ечемик, подхранване и третирания с препарати за растителна защита на есенните култури са изключително важни и е необходимо да бъдат проведени в подходящия агротехнически срок.

Всички агротехнически мероприятия се извършват на открито и не предполагат събиране на повече хора на едно място. 

При провеждане на технически инструктаж, при извършване на подготовката на машините и прикачения инвентар за пролетните обработки на почвата, работа с препарати за растителна защита и обеззаразени семена, освен съществуващите правила за работа с тях, следва да се спазва издадената заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки.

От работодателите се очаква да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на работници и служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. 

Проверките на място по схемите и мерките, администрирани от ДФЗ и Министерството на земеделието, ще продължат да се извършват, защото по този начин се гарантира подпомагането на земеделските производители. При извършването им ще бъдат спазени изискванията на здравните власти.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В НАШАТА АНКЕТА: Очаквате ли загуби заради коронавируса?