Превантивна мярка с цел ограничаване на разпространението на коронавируса е налагането на контрол при обслужването в системата на Министерството на земеделието (МЗХГ).

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци: Плащат 80,6 млн. лв. по план

Със заповед на аграрния министър (№ р209 А Г9 от 10.03.2020г.) се въвеждат следните изисквания към Областните дирекции "Земеделие", Държавен фонд „Земеделие”, Селскостопанска академия и всички второстепенни разпоредители с бюджета на МЗХГ:

 - Прилагане на допълнителни мерки по хигиенизиране и дезинфекция на общите, работните и санитарните помещения;

 - Обособяване на специални места за обслужване на граждани, в които мерките по хигиенизиране и дезинфекция да се прилагат стриктно в съответствие с указанията;

 - Снабдяване и ползване на индивидуални средства за защита (предпазни маски за лице) на служителите, които имат пряк контакт с граждани (охрана и звената за административно обслужване на граждани).

В заповедта се препоръчват всички работни срещи, когато това е възможно, да се осъществяват дистанционно.

Одобрен e окончателният слой площи за подпомагане

От Областните дирекции "Земеделие" препоръчват на гражданите да използват електронната система за подаването на своите документи. В някои от администрациите се въвежда график на посещенията.

Ограничава се достъпът на външни лица до служебните помещения на ОДЗ-Русе

За целта предоставените услуги ще се извършват в СТАЯ № 6, етаж 7 на ул. Църковна независимост №16 в Русе

При възникнали въпроси, използвайте следните телефони за контакт: деловодство – 0888901345; регистрация на земеделски стопани – 0882882467; стопански дворове – 0888901345; промяна на предназначение и актове за категоризация – 0882016737

В ОДЗ-Пловдив също призовават за електронно подаване на документи.

Стационарно предоставените услуги ще се извършват в СТАЯ № 2, етаж 3 на булевард Марица №122 в Пловдив. Телефон за контакт в деловодството – 032/634022    

Обвързана подкрепа: Плащането ще бъде на 16 и 17 март

От ОДЗ-Благоевград пишат следното:

"В центровете за административно обслужване е осигурен непрекъснат процес на работа от 9.00 до 17.30 ч. чрез възможност за информиране на телефон, както и заявяване и предоставяне на определени административни услуги чрез обикновена и електронна поща, без да е необходимо посещение на място. Информация за връзка с нас може да намерите в секция “Контакти“ на електронната страница на ОДЗ-Благоевград."

Във връзка с Кампания „Директни плащания 2020“, ОДЗ-Варна призова стопаните към стриктно спазване на графиците за посещения.

Графиците трябва да се спазват от всички земеделски стопани, които нямат възможност да входират и попълнят заявленията си за подпомагане по електронен път.

Подопечните на МЗХГ институции апелират всеки, който може, да ползва услугите на ДФЗ чрез СЕУ  (Система за електронни услуги), като там си очертава площите и си подготвя заявлението за подаване, а когато е готов, да се обади за час за подаване. Който няма да ползва СЕУ и ще подава всичко в ОДЗ, също да се обади, за да се включи в графика, ако не е включен вече служебно.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Окончателният слой на постоянно затревените площи е готов

Биорегистър: Глоба за 50% от контролиращите за общо 25 хил. лв.

Колко плащат земеделските стопани за наеми на земи и полски пътища?