Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). 

ДФЗ: Директните плащания по Кампания 2019 ще вървят по график

Това са част от мерките, които институцията налага във връзка с коронавируса и за да се гарантира непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите, допълват от ДФЗ.

На интернет страницата на Фонда са публикувани образците на заявления по схемите за държавна помощ. Те се намират в главното меню, в категорията „Държавни помощи”, в подменю „Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014”: 

•    Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“;

•    Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“;

•    Заявление за „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P.“;

•    Заявление за „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

След като заявленията, заедно с необходимите документи бъдат подадени по електронната поща на съответната областна дирекция, те ще бъдат обработени. 

По изготвен график стопаните ще бъдат уведомени кога да се явят в областната дирекция на фонда, където на място ще се пристъпи към окончателно им подписване.