Извънредната държавна помощ от 218 млн. евро (426 млн. лв.) за подпомагане на определени земеделски производители в контекста на руската инвазия в Украйна получи зелена светлина от Европейската комисия (ЕК).

Какво ни казахте: Фермерите си искат субсидиите в срок

Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г.

Допустимите бенефициенти ще имат право да получат директни безвъзмездни средства, които ще се изчисляват на база броя на животните и хектарите земеделска земя.

Помощта няма да надвишава 62 000 евро (121 261 лв.) на бенефициент и ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2022 г.

Мярката ще бъде отворена за микро-, малки и средни предприятия, извършващи първично производство на определени селскостопански продукти, които са били засегнати от по-високите цени на електроенергия, торове и други производствени разходи, причинени от настоящата геополитическа криза и свързаните с нея санкции.

Схемата обхваща производството на следните селскостопански продукти: дребни и едри преживни животни, коне, пчеларство, плодове и зеленчуци (включително салати, марули, бамя, тиквички), розово масло, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), винени лозя и тютюн.

Предстои Управителният съвет на ДФЗ да утвърди указания за прилагане на помощта и да определи срок за прием на заявления.

По време на Консултативните съвети по плодове и зеленчуци и по животновъдство бяха обявени примерни бюджети и ставки. Те обаче не бяха потвърдени от служебния министър Явор Гечев, който не пожела да коментира също дали ще се кандидатства със заявените животни и площи за Кампания 2022, както се е обсъждало при предшественика му.