Всички животновъди ще бъдат извънредно подпомогнати до месец септември. Ще се кандидатства по две схеми. Това стана ясно по време на Консултативния съвет по животновъдство, съобщи Пенка Христова, почетен председател на Съюза на животновъдите в България. 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Животните, с които ще се кандидатства, ще бъдат заявените по обвързана подкрепа от 2022 г.

По първата мярка за животновъдство са предвидени 186 млн. лв. Примерните ставки, под които няма да се падне, но със сигурност ще се повишат, са следните: 

  • Млечни крави под селекция – 468 лв.
  • Млечни крави – 371 лв.
  • Млечни крави в планински райони – 371 лв.
  • Месодайни крави и юници – 321 лв.
  • Месодайни крави под секция – 396 лв.
  • Биволи – 420 лв.
  • Овце и кози майки под селекция – 66 лв.
  • Овце и кози майки в планински райони – 50 лв.
  • Овце и кози преходна национална помощ – 50 лв.

Към тях ще се добавят още 8 млн. лв. от преизчисление.

Втората мярка за подпомагане на животновъдите е с бюджет от 65 млн. лв. Те са по линия на прехвърлянето на 5% от бюджета на ПРСР за 2021 г. и 2022 г. за директно подпомагане на стопаните. 

Приемите по двете мерки ще бъдат отделни. От Министерството на земеделието обещават те да бъдат отворени още в средата на август, за да има плащания към стопаните през септември.

До 10 дни се очаква да бъде свикано заседание на работна група по животновъдство, сформирана от земеделското министерство.