Две са най-големите притеснения на винопроизводителите в цял свят – влошаването на икономическото им състояние, провокирано от забавянето на световната икономика и съответен спад в печалбите, както и климатичните промени.

Лозарство. Съвети при избор и употреба на препарати за растителна защита

Това стана ясно от семинар в Брюксел, организиран от CEVI и Copa-Cogeca. Събитието бе посветено на настоящата ситуация на лозарския сектор и бъдещоте тенденции, съобщава SadyOgrady. 

На срещата се обсъди въпросът как се приспособяват производителите на вино, за да гарантират устойчивост на лозарството.

През последните 20 години търговският баланс в сектора се е увеличил с 275%, а нетната печалба през 2018 г. е около 8 млрд. евро. Качеството също се е подобрило значително – в момента 64% от произведеното вино има географско указание. Независимо от това, в момента секторът е изправен пред много предизвикателства.

През последните години бяха положени огромни усилия за повишаване на стандартите за устойчивост. Въпреки това, за да отговорят на новите предизвикателства, производителите трябва постоянно да придобиват нови умения и да разработят иновативни решения, за да оцеляват на все по-глобализирания и променлив пазар.  

По време на семинара в Брюксел бяха повдигнати няколко важни въпроса. Например защо, въпреки че виното е водещо в износа на селскостопански храни, финансовото положение на производителите на грозде в определени производствени райони се е влошило значително през последните три години. Цените са ниски, а маржовете за производителите постоянно падат.

Експертите отбелязаха, че процесът на преминаване към по-устойчиви методи на производство води до разходи, които надвишават възможностите на производителите. Това означава, че местните политики трябва да осигурят инвестиции за възстановяване на пазарния баланс. 

Решаваща е постоянната подкрепа от страна на Европейския съюз за сектора, включително силен бюджет на ОСП и подпомагане на постигането на устойчивост, казва Тиери Косте, представител на Copa-Cogeca. 

Важно е правната рамка на ОСП да позволява на фермерите да получават финансиране от различни фондове с цел разработване на нови решения и адаптиране към промените. 

На срещата в Брюксел бе отбелязано още, че с правилната подкрепа и справедливата търговска политика може да се влезе на нови пазари и да се продължи с иновацията при продуктите, като по този начин се реагира на новите тенденции. За пример участниците дадоха предлагането на по-екологични вина с по-ниско съдържание на алкохол. 

Експертите са на мнение, че трябва да бъде подкрепен европейският модел на отглеждане на лозя, който включва много звена – малки и средни производители, корпорации и др. Всички те създават работни места и стимулират икономическия растеж в селските райони.