До 9 април 2024 г. е отворен приемът по схемите за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. 

Приемът бе отворен от 20 март т.г., а заявленията се подават в Общински служби земеделие (ОСЗ) към Областна дирекция “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). 

Четете още: Какви са ставките за първия прием по Украинската помощ за 2024

От схемите за подпомагане могат да се възползват животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.
Според указанията по двете помощи стопаните ще имат 2 дни за корекция и отстраняване на непълноти по документите, до 11 април, а до 22 април 2024 г. Се очаква парите да бъдат изплатени на фермерите. 

Полезно: Как стопаните да попълнят документи за отчетена загуба?

Максималният интензитет е до 280 000 евро на едно предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти и се прилага за целия период на действие на Временната рамка (март 2022-юни 2024), като се взема предвид размерът на всички получени помощи от земеделския стопанин съгласно нея.
Зърнопроизводителите пък могат да получат до 55 хил. лв. на стопанство според помощта, предвидена на зърнени култури. 

Условията и ставките за подпомагане за различните сектори са разписани подробно в указанията за прилагане на държавната помощ, публикувани на сайта на ДФЗ.