Тръгна приемът по украинската помощ, към която земеделските производители имат засилен интерес.

Директорите на Областните  дирекции „Земеделие“ трябва да организират стриктен режим на работа, за да може в срок да се обработват подадените документи и оттам да се придвижат бързо към Държавен фонд „Земеделие“ и да се пристъпи към изплащане на средствата.

Това заяви министърът на земеделието и храните  Кирил Вътев по време на работна среща в град Хисаря с директорите на 28-те Областни дирекции „Земеделие“, ръководството и експерти на „Напоителни системи“ ЕАД, Националната служба за съвети в земеделието и други представители на структури от системата на МЗХ.

Във връзка с водата за напояване и пасторализма министър Вътев информира присъстващите, че общата работа с Министерството на околната среда и водите се движи по план и напредва.

Намерена е  работеща формула за напояване на максимум земеделски площи, за да може да се произвежда конкурентна селскостопанска продукция. Ако развиваме успешно поливно земеделие, ще може да се ограничи и присъствието на вносни плодове и зеленчуци в потребителската кошница и ще можем да консумираме български“, отбеляза министърът. Той отново изтъкна, че достъпът до вода за напояване трябва да бъде задължение на държавата спрямо земеделските производители.

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев припомни, че в МЗХ бе възстановена дирекция „Хидромелиорации“, която е изключително важна, защото работата по възстановяване на поливното земеделие в страната е много отговорна.

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева съобщи, че тази година предварително заявените от земеделските производители поливни площи са около 40 хил. дка повече. Една от причините за това са 24-те проекта за рехабилитация на поливната инфраструктура, които ще направят по-ефективно използването на водата. 

Министър Вътев отбеляза и ключовото значение на Националната служба за съвети в земеделието за информиране на земеделските стопани с актуалните промени в нормативната уредба, включително в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Промените ще окажат и социален, и демографски ефект, коментира министърът. Той подчерта, че промените ще улеснят както дейността на местните земеделски производители, така и на животновъдите, които ще могат да ползват пасищата до съответния животновъден обект.

Крайната цел е да има повече български продукти на трапезата, заяви министър Вътев.