В кампанията по заявяване ползването на земи и тази година има скандали и оплаквания. Особен конфликт се оказаха новите изисквания на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково. 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Земеделски стопани излязоха на протест срещу нарежданията на шефа на дирекцията Златка Господинова, свързани с удостоверенията за наследници и допълнителния опис на едногодишните договори. Те заявиха, че това са извънредни разходи и административна тежест за тях в средата на кампанията и нарекоха действията на директорката абсурдни и неправомерни.

От ОДЗ – Хасково вече отговориха, че въпросът с актуалността на удостоверенията за наследници е решен и към всички общински служби по земеделие са издадени насоки да отпадне това изискване.

Защо обаче се изисква допълнително удостоверяване на заявените по чл. 70 от ППЗСПЗЗ едногодишни договори, какви други промени има в областната дирекция и какви са идентифицираните порочни практики от новия шеф, пред Агри.БГ обясни директорът Златка Господинова.

Г-жо Господинова, бихте ли обяснили кое наложи изискването на този т.нар. от земеделците „допълнителен опис” и какъв е смисълът от него?

 

Законовите изисквания го налагат. Чл. 70 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи казва, че в заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори или документи за собственост. Самият чл. 70 изисква тези договори преди да бъдат дадени за ползване за споразумение, да се регистрират в общинската служба.

В Заповед на министъра от 1 юли, тази година, пише: "Регистрирането на представените договори съгласно член 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ извършва по реда на "Правила за регистрация на договорите за наем и аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие", одобрени със заповед от 26 юли 2018 г. на министъра на земеделието, на основание чл. 37б, ал. 7 от ЗСПЗЗ. Имаме сегашна заповед и втора заповед на министър от 2018 г. 

Понеже досега не се е правило, земеделците смятат, че когато дадат заявление за участие в споразумение, те са регистрирали имотите си, а имотите се регистрират по одобрени правила от 2018 г. Земеделците трябва да подадат т.нар. от тях опис – екселска таблица със сключени договори, в общинската служба по земеделие.

Процесът е следният - всяка година заявителите си подават заявление по чл. 70 – електронен файл с екселска таблица, в която те си вписват всички налични свои договори. В общинската служба се вписват нотариално заверените, тези, които са многогодишни. По стара практика едногодишните договори се носят като приложение към заявлението по чл. 70 и се оставят физически (тесте с документи) в общинската служба без да има някаква следа и гарант колко са договорите, за колко броя имоти, има ли удостверение за наследници…

Служителят в момента на приемане няма как да установи дали всичко в тестето отговаря на екселската таблица. Така на практика могат да се получат недоказуеми грешки – изчезнали договори, загубена информация, некоректна информация. Единственото нещо, което заявителите сега по закон трябва да изпълнят в повече, е да приложат заявление, с което декларират, че оставят тези договори. Информацията е същата и само се копира. Това е в тяхна защита и за административна прозрачност, за да има следа, че те са оставили тези договори. Всъщност точно по този начин се изчистват неуредици и конфликти.

Цитирате заповед от 2018 г., защо тези изисквания не са прилагани до този момент?

 

Опитвам се да спра порочни практики и да работя по законовите изисквания. Имам оплаквания за договори, сключени с починали хора, имам жалби, че договорите са изчезнали и прочее. Затова нека спазваме закона и да регистрираме надлежно нещата, тогава, ако някой служител или заявител е извършил нарушение, това ще бъде видимо и наказуемо. Запознах земеделските стопани с разпоредбите на законите и мисля, че ги убедих, че моите действия са в тяхна защита.

Ако в ОДЗ – Хасково се работи по закон, защо има публична информация, че тези изисквания не важат в други областни дирекции?

 

Не мога да отговоря на този въпрос. Моите отговорности и задължения са да спазвам законовите разпоредби и го правя. Личните ми впечатления са, че и в други области се работи законосъобразно.

Имате ли информация как тече кампанията и дали подадените заявления към този момент се различават от броя им в същия период на минали години?

 

При последния отчет от общинските служби, тази сутрин (21 юли), се вижда, че процесът върви, както през изминалите периоди. Разликата е 72 броя по-малко от миналата година. Ежегодно се забелязва засилен интензитет на подаване на заявления и декларации в седмицата на крайния срок, преди това броят е по-малък. Не се отчитат отклонения от традиционното темпо и тази година, очакваме основният наплив да е в последната седмица на юли.

Ще ни споделите ли най-фрапиращата порочна практика, с която сте се сблъскали, откакто поехте поста на директор?

 

В момента с екипа работим именно върху многото жалби за сключени договори. Някои твърдят, че имат едногодишни договори за наем и изведнъж договорите им изчезват, а земите са дадени като бели петна. Има много заведени жалби в полицията и прокуратурата относно изчезнали договори и такива, които са подписани с починали лица или пък данните са неточни. Има хора, които твърдят, че никога не са подписвали договори, а такива са налични. Точно това ще се избегне чрез допълнителното заявление така да го кажем "за достоверност".

Как се процедира при установяването на такива разминавания или получаване на жалби и сигнали?

 

На нас не са ни дадени правомощия да осъществяваме разследваща дейност, но ако има нещо, в което се усъмним или подаден сигнал, трябва да уведомяваме всички съсобственици, наследници и правоохранителните органи. Може би точно защото съм от "новите директори", тези неща са ми направили силно впечатление и съм искала доклади с обяснения от служители да ме запознаят с извършените действия при такива ситуации. 

Друго, което ви е направило силно впечатление като нередност от 14 март насам?

 

Отчитам като неправомерна и практиката през трети лица да се събират и подават данните и документите на стопани в отделни населени места без тези лица да са нотариално упълномощени за това. Забранила съм със заповед приемането на такива документи.

За какво най-често Ви се оплакват стопаните, свързано с административната дейност?

 

Мога да откроя засега редица оплаквания от стопани, които са купили сгради в стопанските дворове и най-трудната процедура им е била да купят и земята. Досега това се е вършело много бавно. В момента ги стимулирам да подават заявления и съм извършила вътрешно преструктуриране на персонала, така че да се придвижват документите в най-кратки срокове. 

Имаше обвинения към Вас, че сте извършвали неоснователни уволнения, включително на хора в неравностойно положение. Как ще отговорите на това?

 

Уволнила съм дисциплинарно само един господин, който има множество дисциплинарни наказания не за първа година и по времето и на други директори. Той е позволявал достъп до служебния си компютър на други частни лица и фирми. Случаят с него е единствен.

А как работите с екипа на дирекцията?

 

Колективът се състои от хора с различен професионален опит. Разчитам на всички служители да изпълняват коректно поставените им задължения от закона. При нас няма място за разглеждане на въпроси, касаещи гражданските им виждания.

На финал, ОДЗ – Хасково влиза ли в списъка с администрации с удължено работно време предвид текущата кампанията?

 

Да, аз съм издала заповед още през пролетта за удължено работно време от 08:00 часа до 18:30 часа, имаме въведен непрекъснат режим на работа и график с дежурствата, който е разлепен на всички врати. Това е за удобство на гражданите и възможност да свършат задачите си при нас по време на тяхната обедна почивка или след края на работното им време.