Плащането по de minimis беше обсъдено на работна група на 6 ноември с представители на животновъдни организации в Министерството на земеделието (МЗх). Днес, 7 ноември, се очаква заседание на УС на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) и вземането на решение за отваряне на приема, научи Агри.БГ.

 

Бюджетът от 47,5 млн. лв. ще бъде поравно разпределен между сектори животновъдство и растениевъдство. Тази година de minimis ще има и за пчелни семейства, и за коне.

Една от въпросителните преди срещата беше дали подпомагането да бъде само за малките фермери, както беше записано в меморандума между правителството и протестиращите земеделци, или да се спази Европейският регламент - с таван до 25 000 евро за три данъчни години. 

Под решението да се спази таванът, са се подписали всички присъстващи представители на животновъдите с изключение на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Другият въпрос е дали плащането да се извърши върху заявените и проверени животни за Кампания 2022 или за заявените бройки през Кампания 2023. Тъй като в момента все още текат проверки и плащанията по обвързана подкрепа за Кампания 2023 тепърва предстоят, е взето решение проверката да е върху животните през 2022 година. 

“Настоявахме изплащането да започне възможно най-бързо. Затова решихме de minimis да се даде на броя на заявените животни през 2022 г., като през 2023 г. трябва да имаш подадено заявление за директни плащания и срокът за задържането да е приключил”, обясни Пенка Христова, съпредседател на Института на жените фермери в България, допълвайки, че, ако се изкачва всички проверки да приключат, плащането ще се забави с три месеца. 

По Европейски регламент плащането по de minimis може и да не бъде на база проверени животни, но дълго след това Министерството на земеделието и ДФЗ ще дават обяснителни икономически обосновки към Европейската комисия. Затова и администрацията предпочита да е на база животни, проверени през 2022 г.

“За говедата държахме плащането да бъде извършено върху всички животни, които участват по обвързана подкрепа, и имат доказан приход - разход”, коментира животновъдът и браншови представител Христова. 

Друго, което е взето като решение по време на срещата в ресорното министерство, е ставката да се определя на база животинска единица - тоест бивол и говедо над 2 години се равнява на една ЖЕ; говедо или бивол от 6 месеца до 2 години - 0,6 ЖЕ; а една овца или коза - 0,15 ЖЕ.

“Единствено от НОКА настояха ставката им да се запази като миналата година и да се плаща на животни, кандидатствали през 2023 г.”, уточни Христова.