Нужен ли е годишен отчет към НСИ за получаването на субсидии?

Резултати