Общият индекс на бизнес климата за индустрията на селскостопанските машини в Европа продължава низходящия си тренд. Този месец той се понижи отново от -52 до -55 пункта (по скала от -100 до +100), информира Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника (CEMA). 

CEMA: Трудностите на пазара на земеделска техника остават

Новото влошаване на бизнес климата този път се дължи единствено на факта, че настоящите бизнес оценки следват по-слабите очаквания на анкетираните. Според участниците в проучването на CEMA сегашният бизнес е по-слаб спрямо седем години назад. Едва 8% от представителите на индустрията смятат настоящата бизнес ситуация за благоприятна.

Прогнозите за следващото шестмесечие изглеждат мрачни. Две трети от анкетираните очакват понижаване на оборотите през периода. Нуждата от инвестиции във всички европейски страни са затихнали. Няма нито един европейски пазар, в който преобладаващата част от участниците да имат позитивни очаквания за оборотите. 

Същевременно оценката за настоящата година е по-добра, особено когато се вземат предвид очакванията за други региони на света. Анкетираните от CEMA посочват, че има стабилизиране на пазара. Прогнозите за предстоящи поръчки са обнадеждаващи. За цялата 2024 г. участниците в проучването очакват оборотът на компаниите им да спадне в едноцифрен диапазон.Вижте още:

CEMA: Оптимизмът на пазара продължава да гасне

Как да се погрижите за акумулатора на трактора през зимата

CEMA: Затишие на пазара на агромашини