Да се отглеждат пчели биологично е сериозно предизвикателство, особено когато кошерите са разположени в труднодостъпен район, далеч от активния живот. 

Производител: Плащанията в пчеларството трябва да стават на реализирана продукция

На 600 м надморска височина се намират кошерите, които Хюсеин Помаков отглежда биологично. След като е преминал преходен период, той от три години добива органична продукция от 126-те си кошера, за което получава и плащане от Държавен фонд „Земеделие“. 

До 21 юли обаче пчеларят е пропуснал да подаде заявлението си по мярката за биологично пчеларство, подвеждайки се по близката дата за кандидатстване по Пчеларската програма дата – 26 юли. 

Не че не е правил опит да се впише навреме преди това, но такава възможност не съществуваше преди 17 юли, тъй като компонентите за биологичните плащания влязоха много късно в системата. 

При първото отиване на Помаков до Общинската земеделска служба в Котел, все още не е била готова наредбата и не е имало активен бутон, поради което той не е успял да си вземе входящ номер. 

Биопчеларят погледнал сроковете, объркал се с Пчеларската програма, по която приемът беше до 26 юли и си отбелязал да дойде отново на 24-ти юли. Така и направил, но вече е било непоправимо късно. 

След разказа на Хюсеин, Агри.БГ се обърна към ДФЗ с въпроса има ли вариант да се разреши казуса. 

„Подаването на заявления след изтичане на нормативно определения срок не е възможно“, категорични са експертите от Фонда. 
Помаков има сертификат и не е прекратил биологичното производство, но заради изпуснатия срок подлежи на санкция и ще се наложи да връща парите, които е получил за предходните 3 години, освен че за тази 2023 г. изобщо няма да получи подпомагане.  

От Държавен фонд „Земеделие“ уточняват в отговора си до Агри.БГ също така, че „Неподаването на заявление за плащане в рамките на 5-те години, се счита са преустановяване на поетия ангажимент. В тези случаи ДФЗ стартира процедура, чрез която изисква бенефициерът да възстанови част от получената до момента сума. Санкциите са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“.

„Не се отказвам от биологичните пчели, пак ще си ги гледам екологично“, казва още Помаков, който по професия е ветеринарен техник. Той получава годишно от 5 да 13 кг мед от кошер в планината, а цената му не отразява изобщо положените усилия за отглеждането на кошерите и добиването на меда далеч от рапица, слънчоглед и други земеделски култури, които са приоритет предимно на конвенционалното земеделие. 

От ДФЗ отговарят също така, че след като приключат с всички законоустановени административни проверки ще стане ясно дали има други пчелари като Хюсеин Помаков, който ще опише проблема си и пред земеделския министър с надеждата да има благоприятен изход от ситуацията.