В писмо до финансовия министър Асен Василев от Националната Био Асоциация уверяват, че подкрепят политиката, провеждана от Национална агенция по приходите, във връзка с контрола на стоките с висок фискален риск. 

Четете още: Светлана Боянова: Искаме да се подкрепят малките и средните производители

 

„Българските производители на плодове и зеленчуци са силно потърпевши, както от вноса осъществяван от трети страни, така и от нелоялните практики осъществявани от търговците при вътреобщностните доставки на този тип стоки“, казват биопроизводителите. 

Те обаче са притеснени от административната тежест, която ще се наложи на родните земеделски производители. „Тя трябва да е с мярка и да е съобразена с действителните условия в които работим. Рискуваме да изпаднем в другата хипотеза, а именно да подтикнем данъчно задължените лица изцяло да отпаднат от фискален контрол и сами да бойкотират предприетите от Вас мерки. Рискуваме значителна част от данъчно задължените лица да преминат в така наречената „сива икономика"; уточняват от асоциацията. 

В писмото се изказват опасения, че ще се увеличи корупционният натиск върху служителите в държавната администрация с цел заобикаляне или изцяло неспазване на установените правила.

От Националната Био Асоциация предлагат в текстовете на чл.13, да се направи разграничение между регистриран земеделски производител и търговец. 

Голяма част от земеделските стопани са микро, малки и средни стопанства, които дори не са регистрирани по реда на ЗДДС. Те извършват продажба на собствена непреработена земеделска продукция в малки обеми, предимно в периода на производство на самата стока. Обикновено сделките по продажба на реколтата се извършва директно на полето и се заплащат в брой, според действащото законодателство и са до 10 000 лева., и са в малки транспортни средства до 3 500 кг..

„Предвид инфлационните процеси в страната смятаме че сумата от 5 000 лева е твърде малък праг, още повече че има специален закон който допуска плащане в брой на по голяма сума“, се посочва в писмото до Асен Василев. 

От асоциацията предлагат да се удължи срокът за обществени консултации по наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната. Освен това е необходимо Приходната агенция да предприеме и разяснителна кампания със съдействието на браншовите организации и Министерство на земеделието и храните.