В Северна Каролина, САЩ, може да научите много от местните млечни ферми, разказва Хизер Барнс в материал на agriculture.com.

Схема за намаляване на емисиите в животновъдството. Защо не?

Една млечна ферма, която посетих, дои 600 крави, влагайки фураж за над 1,2 млн. долара на година. Фермерите приготвят 13 различни рецепти или менюта всеки ден. Те планират храненето за 24 часа, а след това събират недоядената храна. Остатъка от фуража претеглят, а количеството му за следващия ден коригират спрямо това, колко са изяли кравите. По този начин се намалява количеството на хранителните отпадъци. Необработеният фураж се компостира.

В „килера“ на фермата има големи резервоари, пълни със съставки за менюто на животните. Много от тях представляват странични продукти от други земеделски процеси.

Например, цитрусовата пулпа, която по-рано е била изхвърляна, се превръща в гранули и се използва в качеството на фуражна съставка. Остатъци от соеви бобчета също се използват за фураж.

Миналата година бях в пивоварен завод New Belgium Brewing в Ашвил, щата Северна Каролина, разказва Барнс. Пивоварната използва зърно за производството на бира, а остатъците след извличане на хранителните вещества, захарите и протеините, пивоварите доставят на местните животновъди, превръщайки отпадъка в ценен фураж.

Всяка млечна ферма, която посетих, преработва водата, разказва още Барнс.

В млечните ферми с 600 крави водата се използва минимум 4 пъти. Когато млякото постъпи от доилната зала, то е топло – с температурата на тялото на кравата. Водата се използва за охлаждане на млякото, докато то не попадне в резервоар (в който се съхранява цялото фермерско мляко). Там процесът на охлаждане продължава.

Тази вода (която не е била в контакт с млякото) се използва след това в качеството на питейна вода за добитъка.
Останалата питейна вода, която може да съдържа и урина, се събира и се използва по два начина. Първо, за почистване на краварника от животинската тор и замърсена постилка. Второ, може да се използва за поливане на земеделски култури, които един ден ще бъдат използвани за фураж на животните.

Във фермите в Северна Каролина теленцата се държат в отделни къщички. Земята под тях е покрита с дребен чакъл, който подпомага дренажа, осигурява по-добра хигиена на клетката и намалява броя на болните животни.

Всяко ново теленце получава под от прясно дезинфекциран дребен чакъл. Щом животното бъде пуснато на пасище, чакълът се маха и служи за покриване на пътеките във фермата.

Това са само няколко начина, които млекопроизводителите използват, за да повишават рентабилността си и да управляват фермата интелигентно.