Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и земеделците” получи неочаквано силна подкрепа в България. 

Европейска инициатива: Да спасим пчелите и земеделците

Под общоевропейската петиция вече са сложили подписите си над 30 хил. българи. По правилата на ЕС исканията в документа се смятат за подкрепени от българското население, ако в акцията са се включили поне 14 хил. пълнолетни граждани. 

Така подкрепата от България вече е осигурена, но подписката продължава и всеки глас е важен. За исканията в петицията Агри.БГ разговаря с Албена Симеонова, председател на Българската асоциация „Биопродукти” (БАБ). Асоциацията е партньор за България на Европейската гражданска инициатива.

„Пожънахме много голям успех с инициативата за забраната на неоникотиноидните пестициди. Знаете, през последните десетилетия 50% от пчелите и насекомите - дивите опрашители, са изчезнали. Още по-драстично изчезват други видове. Всичко това е благодарение на използването на изключително токсични пестициди”, обясни Албена Симеонова.

Инициативата тръгва от редица неправителствени организации в различни страни, загрижени за състоянието на природната среда, за чистотата на храните на европейските граждани и бъдещето на децата. 

Албена Симеонова: „Ние сме партньор за България. Инициативата е организирана по Закона за петициите. В зависимост от броя на населението се събира определено количество подписи. За България Комисията е определила 14 хиляди подписа. Ние вече минаваме 30 хиляди. Те са онлайн. Призовавам всеки, който подкрепя исканията ни, да се подпише.”

Европейска гражданска инициатива призовава Европейската комисия (ЕК) да поиска следните законодателни промени:

1. Извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г. Премахване на синтетичните пестициди в земеделието на ЕС с 80% до 2030 г., започвайки с най-опасните, и достигане на 100% чисто от синтетични пестициди земеделие до 2035 г. 

2. Възстановяване на биоразнообразието: възстановяване на природните екосистеми в земеделските райони, така че земеделието да се превърне в лост за възстановяване на биоразнообразието.

3. Подкрепа за фермерите в преход: реформи в земеделието, чрез приоритизиране на малките, разнообразни и устойчиви земеделски стопанства, подкрепа за бързо увеличаване на агроекологичните и биоземеделски практики, внедряване във фермите на независими обучения и проучвания за земеделие, свободно от пестициди и генномодифицирани организми (ГМО). 

Кампанията се организира от сдружения на гражданското общество в секторите: природозащита, земеделие, здравеопазване и пчеларство. Сред организаторите са European networks Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network (PAN), а също и Munich Environmental Institute, Aurelia foundation (Germany), Générations Futures (France) и GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria.

Председателят на БАБ допълни, че петицията е лесно достъпна в интернет. Адресът е https://www.savebeesandfarmers.eu/ . БАБ и Фондацията за околна среда и земеделие са създали връзка с подписката и на техните страници във Фейсбук.

До тази сутрин под исканията на инициативата са се подписали повече от 80 хил. европейски граждани.