Български биологични производители и неправителствени организации съобщиха днес са старта на Европейска гражданска инициатива за опазване на пчелите и спиране на употребата на синтетични пестициди до 2035 г.

Какво ново да очакват пчеларите от догодина?

Ако петицията с исканията успее да събере поне 1 милион подписа до септември 2020 г., Европейската комисия и Европейския парламент ще трябва да направят промените задължителни, като ги включат в нормативни актове.

Кампанията е изключително мащабна. Тя е открита днес едновременно от 90 организации в 17 страни членки на ЕС, като се ползва с подкрепата на множество биоземеделски асоциации. Лидери на инициативата от българска страна са Борислав Сандов, Албена Симеонова и Петко Симеонов.

Организаторите припомнят апела на международни учени за спешни промени, чрез които да се избегне колапсът в природата. Четвърт от дивите животни в Европа са опасно застрашени, половината от природните местообитания са в неблагоприятно състояние, а екосистемните услуги се влошават.

В същото време милиони фермери са изтласкани от земеделието заради несправидливо ниски цени и липса на подкрепа от правителствата. 4 милиона малки земеделски стопанства в ЕС са изчезнали в периода между 2004 и 2016 г. в ЕС.

Съобщението за инициативата отбелязва, че пчелите и дивите опрашители са незаменими за опазването на биоразнообразието и нашите екосистеми.

До една трета от производството на храна и до две трети от производството на плодове и зеленчуци са следствие на опрашването от пчелите и други насекоми. Те обаче са застрашени от постоянното замърсяване с пестициди и загубата на местообитания заради индустриалното земеделие.

Европейска гражданска инициатива призовава Европеската комисия да внесе конкретни законодателни предложения за:

1. Извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г. Премахване на синтетичните пестициди в земеделието на ЕС с 80% до 2030 г., започвайки с най-опасните, и достигане на 100% чисто от синтетични пестициди земеделие до 2035 г. 

2. Възстановяване на биоразнообразието: възстановяване на природните екосистеми в земеделските райони, така че земеделието да се превърне в лост за възстановяване на биоразнообразието.

3. Подкрепа за фермерите в преход: реформи в земеделието, чрез приоритизиране на малките, разнообразни и устойчиви земеделски стопанства, подкрепа за бързо увеличаване на агроекологичните и биоземеделски практики, внедряване във фермите на независими обучения и проучвания за земеделие, свободно от пестициди и генномодифицирани организми (ГМО). 

Кампанията се организира от сдружения на гражданското общество в секторите: природозащита, земеделие, здравеопазване и пчеларство. Сред организаторите са European networks Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network (PAN), а също и Munich Environmental Institute, Aurelia foundation (Germany), Générations Futures (France) и GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria.