Стажантската програма EIT Food RIS Fellowships 2020 дава възможност за развитие на таланта с помощта на световни топ експерти от агро-хранителната индустрия по време на платен стаж в държава от ЕС. 

Състезание за агро стартъпи дава до 25 000 евро

Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) и Институт за агростратегии и иновации – ЕIT Food Хъб България, обявиха прием на заявления за конкурса през 2020 г. Това е темата на брой 146 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Студенти със степен бакалавър или магистър от различни специалности, както и докторанти от 28 RIS държави, сред които е и България, ще открият разнообразни възможности за професионално развитие в хранително-вкусовата промишленост, трупайки безценен опит по време на платени стажове в Европа. Стажовете са с продължителност от 3 до 6 месеца, а стипендията е в размер на 1350 евро на месец по програмата RIS Fellowships и 2000 евро на месец по програмата на RIS Talents.

По време на процеса на подбор на кандидати се търсят млади и амбицирани студенти и докторанти, които ще предизвикат вълна от предприемачески иновации и ще помогнат за развитието на местната агро-хранителна екосистема.

Стажантската програмата EIT Food – RIS Fellowships, се състои от два взаимно допълващи се компонента.

RIS Fellowships е програма, насочена към студенти със степен бакалавър или магистър и млади предприемачи. Те ще разкрият своя талант в агро-хранителния сектор, като натрупат практически опит и подсилят уменията си, свързани със съответната работа. Това включва и аналитично мислене и креативно решаване на проблеми. Стажантите на RIS Fellowships ще бъдат ангажирани в дейности от типа „учене-чрез-действие“ (вътрешни проекти и задачи на партньорите на EIT Food), осъществявани от всяка компания домакин.

RIS Talents е програма, насочена към практикуващи и завършили млади докторанти. Те ще се възползват от уроците, научени по време на собствените си академични изследвания, а също така ще бъдат насърчавани да участват в индустриално сътрудничество или предприемачество. Стажантите на RIS Talents ще участват в иновативни проекти на EIT Food, както и в такива, свързани с научноизследователска и развойна дейност, включвайки се в специализирани стажове в някоя от компаниите партньори на EIT Food.

Ползи от стажантската програма

•    Прецизен подбор на точните кандидати за съответния стаж в зависимост от сферата на стажантска дейност, определена от всяка една компания домакин;
•    Натрупан практически опит чрез креативно решаване на проблеми и намиране на изход от реални проблематични ситуации в съответните организации;
•    Месечна стипендия в размер на 1350 евро (Fellowships) и 2000 евро (Talents) в подкрепа на разходите;
•    Запознаване с различен подход в работата и поглед от една различна гледна точка;
•    Обогатяване на автобиографията и спечелване на контакти и възможности, които отварят врати за бъдещо професионално развитие;
•    Разширяване на мирогледа и личностно развитие чрез опознаване на една друга държава и нейната култура.

Допустими кандидати

Те трябва да учат или живеят в някоя от 28-те EIT RIS държави или региони, сред които през 2020 г. попада и България. Те трябва да имат интерес в агро-хранителния сектор; да имат проактивен подход и желания за допълнителни дейности по време на обучението; да притежават аналитични умения, да бъдат с широк кръгозор, целенасочени и добри екипни играчи; да могат да работят на английски език; да са на разположение в периода от юли до декември 2020 г., както и да имат здравна застраховка и възможност да пътуват в чужбина.

Повече информация за процеса на подбор и за подаване на заявления са достъпни на www.eitfoodrisfellowships.eu. 

Брой 146 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Агроиновации: Цифрови камери следят теглото на животните

Агроиновации: Цифрово прогнозиране на поведението на пчелни семейства

Агроиновации: Шанс за летящ старт със 7 програми за България 

Новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.