Сензори и изкуствен интелект за наблюдение и подобряване на предсказуемостта в пчеларството са в основата на пилотен иновационен експеримент. Той работи върху събирането на данни за околната среда и процесите около пчелния кошер. 

Агроиновации: Шанс за летящ старт със 7 програми за България 

Експериментът се осъществява в Латвия по проекта SmartAgriHubs от Регионалния клъстер „Североизточна Европа“. Това е темата на брой 143 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Успешното пчеларство зависи от множество фактори на околната среда и от процеси, които протичат както в кошера, така и извън него. С цел да направи пчеларството по-предсказуемо, този експеримент се фокусира върху дългосрочното събиране и наблюдение на данни от заобикалящата среда и самия кошер. 

Следят се показатели като температура и влажност, а измерването им се прави от сензори. Провеждат се и експертни проучвания наред със събраните данни от наблюденията. С помощта на тези познания изкуственият интелект може да бъде разгърнат и обучен.

Основната цел на този експеримент е да предостави технологична платформа, която да обедини този набор от данни в един цялостен модел. Мониторингът върху пчелните семейства се осъществява от безжични сензорни мрежи и IoT базирани решения.

В резултат на това могат да бъдат внедрени системи за уведомяване на пчеларите. Така когато се открият нередности, те могат да бъдат решени с действия в реално време. 

За да идентифицират точно промените в поведението на пчелите, в тясно сътрудничество работят разработчици, доставчици на услуги и крайни потребители. Идеята им е да постигнат възможно най-добрия резултат за нуждите на съвременното пчеларство.

Брой 143 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.