Ден на отворените врати, организиран от Института по аграрна икономика под надслов „Аграрната наука в подкрепа на земеделието” ще се проведе днес. Институтът отбелязва 80-годишнината на аграрната наука в България с Кръгла маса по въпросите на растениевъдството, животновъдните науки и възможностите за финансиране на аграрната наука по ПРСР и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
 
Ще бъде дискутирано популяризирането на аграрната наука, нейните достижения и перспективи за развитие. Събитието се организира от научните институти към Селскостопанска академия: Институт по аграрна икономика; Агробиоинститут; Институт по животновъдни наука; Институт по криобиология и хранителни технологии; Институт по декоративни растения и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”.
 
Кръглата маса ще се проведе в сградата на Института по аграрна икономика от 10 часа, като в нея ще участва и заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!