Най-добрият начин за постигане на високи добиви е чрез правилно торене. Отваряме темата не с идея да правим реклама на продукта, защото аналогични продукти като Кристалон, Мастърбленд, Лактофол, комбинирани,гранулирани торове и др. със същото съдържание, концентрация и пропорции на азот, фосфор и калии са подходящи.  

Основни насоки при торенето на домати

За получаването на 1 т. домати са необходими 2,5 кг. азот, 1,0 кг. фосфор и 3,6 кг. калий като чисти елементи. За успешно интензивно развитие е необходимо още достатъчно количество калций и магнезий. Фосфорът е най-необходим в началото на развитието на домата а по време на интензивното нарастване на растението е необходимо повече азот. Ако не е задоволено високото изискването на вода и калций по време на интензивното развитие на стъблото, листата, китките и цветовете, то тогава върховете на разклоненията започват да изсъхват, в резултат на които се губи продукция. При провал на доставката на калий узряването се удължава твърде дълго, и плодовете не се оцветяват достатъчно, тяхното качество е по-ниско, сухото вещество намалява. При някои типове част от плода остава зелена (петнисто узряване), и това обикновено е последствие от недостатъчен запас от калий и магнезий. При доматите за преработка трябва да се дадат по-високи дози калий преди променянето на цвета, това ще доведе до по-дружно узряване, добро оцветяване и високо ниво на сухо вещество  

Характерни четни на нуждите и приемането на хранителни вещества. Интензивен качествен домат може да се произведе само при подходящи условия с интензивно подхранване. Изискванията за добив над 5 т./дка. са : 22 кг. азот, 15 кг. фосфор. 39 кг. калий като чисти вещества. Усвояването на азота нараства непрекъснато от разсад до залагането на 5-та 6-та китка, когато то достига максималната си точка. Растежът става по-бавен заради нисък запас, плодовете стават по-малки, темпът на узряване се забавя. При отглеждане на открито азотът се усвоява бързо, така, че предлагаме съотношението N/K да е 1:1,3 - 1:1,5 Усвояването на фосфора е най-динамично в млада възраст: първите 40-50 дни. Затова недостигът на фосфор често е в този период. Неговото усвояване нараства по времето на активният цъфтеж, залагане на плодове и формирането на семена. Затова фосфорът в класическото си разбиране е стартов елемент в случая с доматите, но по нататъшното му доставяне е също много важно.

Усвояването на калия нараства преди узряването. За да се подсигури добре оцветен плод, с добра консистенция и добро съхранение, е решаващо снабдяването с високи нива на калий. При доматите за преработка нуждата от калий е още по-висока за да се постигне и твърдост на месото. Тук може да имаме смущения в усвояването на калций не само в оранжериите, но и но открито. Недостиг в съотношенията на хранителни елементи, слабо достъпен калций в почвата, и високи дози калий причиняват намаляване на усвояването на калций. Калциевият дефицит често се явява заедно с недостиг на магнезий. Важно е задоволяването на силната нужда на магнезий при всички системи на отглеждане.

Във фаза разсад усвояването на хранителни вещества е слабо, но правилното съотношение на съставките е предварителното условие за качествен разсад, тук трябва нивото на фосфора да е по-високо и да се осигури подходящ запас на микроелементи. През първият месец съотношението на NPK е 1:0,5:1,5. Формирането на първите китки също се определя от снабдяването на разсада с хранителни вещества. При индетерминантните домати недостигът на хранителни вещества в разсадна фаза причинява нарушения в образуването на цветове от 5 до 6 китка.

След засаждането

След засаждането бързо се увеличава усвояването на азот (вегетативен период).До формирането на цветовете усвояването на фосфор и калий нараства, но с по-бавни темпове отколкото азота. Усвояването на фосфор е равномерно до узряването на плодовете.За качеството и количеството на плодовете повлиява правилното снабдяване с N и К. Като необходимостта от тези вещества постепенно нараства.

Узряване

По време на узряването нивото на калий трябва да е такова, че съотношението N/K трябва да бъде 1:2-2.7-. Защото е много важно снабдяването с калий през периода на узряване. Също така нараства съдържанието на калций в листата и плодовете през периода на узряване. Листата натрупва по-интензивно и в по-големи количества калций за сметка на плодовете, и често затова плодовете получават симптоми на върхово гниене.

При доматите, отглеждани на открито за преработка и за прясна консумация, добивите са няколко пъти по-високи от традиционните. В началото на 90-те, средните промишлени добиви са били 1,5-3 т./дка. Днес при полско производство вече се използват хибриди, които дават добив повече от 1 От./дка, а при домати на конструкция може да се очаква добив над 15т./дка. Такива добиви разбира се могат да бъдат постигнати само с добро напояване и торене, добра обработка на почвата и грижи за растенията. За такива добиви трябва да бъдат подсигурени повече хранителни вещества за по-продължителен период.

  • - Торене с гранулирани торове: препоръчва се при отглеждането на домати за преработка, които използват гравитачно или дъждовално напояване. След основната или стартерното торене, може да се продължи с подхранване преди напояване - за добив от 3-6 т./дка.
  • - Опростена технология на фертигация: за достигане на добив от 3-6 т./дка ние препоръчваме отглеждане на конструкция и използване на капково напояване. След основно торене с Сгорсаге се продължава подхранването чрез фертигация. Интензивна технология на фертигация: препоръчва се за достигане на добив от 7-15 т./дка. използвайки конструкция и капково напояване. Отглеждането се контролира цялостно както при оранжерийното производство.

Основно торене

За да подсигурим достатъчно хранителни вещества и добра структура на почвата ние трябва през есента да внесем органичен тор. Преди засаждането препоръчваме за се внесе най-много на 15 см. стартерен тор с по-високо съдържание на фосфор, защото при по-дълбоко внасяне фосфорът ще бъде усвоен едва при цъфтежа. Средно тежка почва, средно запасена с хранителни вещества.(кг./дка, гр./1 м2)   *. Количество без органичен тор ** При основно торене торът се инкорпорира дълбоко, докато при стартерно торене се инкорпорира плитко.

Подхранване с гранулиран тор В случай на гравитачно напояване торът трябва да се внесе преди поливка, или да се инкорпорира плитко между редовете. Безколово отглеждане, при основно торене, очакван добив 7 т./дка (кг./дка, гр./м2   * Особено важно за концентрирано и динамично бране Торене с капковата инсталация

В начална фаза на развитие трябва да продължим с внасянето на FERTICARE 14-11-25 в концентрация 0,15-0,2 % с допълнително количество Са. Преди разсаждането препоръчваме поливане на разсада с 0,2% разтвор на FERTICARE 15-30-15, това ще подпомогне формирането на корените.

Мисия невъзможна ли е собственото производство на разсад?

В периода от образуването на корени до цъфтежа отношението на NPK трябва да бъде 1:0.5:1, при средно тежки почви снабдени с органични вещества отношението да е 1:0.5:1.5. След залагането на плодовете е периодът на най-голяма нужда от хранителни вещества, дневната нужда е двойна. При отношението на хранителните елементи бързо се увеличава потребността от К, при много отцедливи почви отношението N/K трябва да бъде 1:1,5 — 1:2 преди бране. По време на брането е необходимо да се продължи с фертигацията за да се подсигури узряването и залагането на плодовете. В този период нуждата от хранителни вещества намалява, отношението N/K е 1:1.5. Фертигацията да се извършва през 2-3 дни при колово отглеждане. Концентрацията на разтвора да е 0,05-0,1 %. След дъжд част от хранителните вещества се отмиват и затова концентрацията трябва да се увеличи на 0,2-0,3% Фертигация на домати отглеждани на конструкция и без конструкция за прогнозиран добив  

Стъпки, които ще гарантират количеството и качеството при използване на технологиите на GrowHow:

• добро качество на разсада снабдени с микроелементи • здрава коренова система, дължащо се на високото съдържание на фосфор • устойчиво растение със здрав растеж • добро развитие на цветовете и китките и добро залагане на плодове • устойчиви плодове, добро оцветяване, високо съдържание на сухо вещество Важно • високото ниво но фосфор в началните фази на развитие е важно за образуването на корените и за цъфтежа • в периода на наедряване на доматите (юли и средата на Август) е критичен период и трябва регулярно да се полива и да има достатъчно хранителни вещества. • добрата запасенос с хранителни вещества = добър растеж, добро залагане на плодове, отличен цвят, консистенция и висока реколта.

Моля имайте следното в предвид!

Когато приготвяте разтвора с FERTICARE, винаги първо смесете торът и след това смесете пестицида! Всеки път правете тест за смесимост.

Специално разсаждане на изтеглен нависоко доматен разсад

Горепосочената технология е информационна, за да се избере оптималното торене трябва да се вземат в предвид местните условия и анализа на почвата.

Днес пазарът обръща специално внимание на качеството на продукцията. На базата на резултатите от експериментите и много години на професионален опит ние можем да кажем, че качеството на реколтата произведена с препоръчаните технологии от KEMIRA GrowHow , може да отговори на високите изисквания на пазара.

Агри.БГ благодари на  ResidetEvil за предоставената информация!

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Бели листни петна по доматите

Кога и как да поливаме 

Отглеждане на ранни домати в полиетиленови оранжерии