Зърнени житни фуражи за птици

Зърнени житни фуражи за птици

Значението на царевицата като съставка на комбинираните фуражи за птици е голямо. Участието на царевицата в състава на смеските възлиза на 40-50%, а в някои случаи и повече.

Фактори, от които зависи успехът при гушенето на гъските

Фактори, от които зависи успехът при гушенето на гъските

Успехът на гушенето зависи на първо място от породата гъски. Засега за производството на черен дроб в различните страни се използват различни породи гъски.

Щраусите - екзотични птици или домашни питомци?

Щраусите - екзотични птици или домашни питомци?

Използването на щрауси за месо и яйца започва сравнително скоро, преди 150-200 години. Големи ферми за щрауси се появяват в Египет, Алжир, Нова Зеландия, Аржентина, САЩ, Австралия, Италия,

Отглеждане на гъсета

Отглеждане на гъсета

Преди да бъдат закупени или излюпени гъсетата, помещенията се почистват и дезинфекцират. Хранилките и поилките се измиват и също се дезинфекцират.  

Отглеждане на мюлари

Отглеждане на мюлари

Мюларите са хибриди, получени от кръстосването на турската (нямата, мускусната, черноглавата) патица с патици от други породи - най-често пекинската патица.

На какво се топлинният удар при птичите зародиши?

На какво се топлинният удар при птичите зародиши?

Топлинният удар при птичите зародиши се дължи на прекаленото прегряване на яйцата в инкубатора и на недостатъчна вентилация...

Силажът през зимата е отлична храна за водоплаващи птици

Силажът през зимата е отлична храна за водоплаващи птици

През зимата на патиците може да се дават до 300-400 грама силаж в зависимост от вида му. У нас са изпитани различни силажи, приготвени специално за патици и гъски

Стрес-фактори отразяващи се неблагоприятно на птиците

Стрес-фактори отразяващи се неблагоприятно на птиците

В понятието стрес се включват различни фактори, които утежняват състоянието на птиците в птицефермата и предизвикват реакции, отразяващи се неблагоприятно върху поведението и продуктивностт

Размножаване на птиците

Размножаване на птиците

Една от най-съществените разлики между птиците и бозайниците е начинът на размножаване. Птиците снасят яйца, а след това от тях се излюпва следващото поколение птици. Яйцата се образуват в

Използвайте и алтернативни фуражи при хранене на птиците

Използвайте и алтернативни фуражи при хранене на птиците

Грахът в някои райони на страната се произвежда в значителни количества и много стопани имат възможност да го използват при храненето не само на домашните птици. Той спада към високобелтъчните растителни фуражи и

Отглеждане на кокошки за яйца

Отглеждане на кокошки за яйца

При клетъчното отглеждане на кокошки за яйца работата на гледачите е улеснена, защото всички процеси са механизирани и автоматизирани

Как да приготвяме по-добри фуражни смески

Как да приготвяме по-добри фуражни смески

В много от личните стопанства в страната птиците се хранят предимно с домашно приготвени фуражни смески, а нерядко и само с два-три вида смлян фураж, главно царевица, пшеница и овес, или ечемик...

Породи гъски

Породи гъски

Емденската гъска е ценна тежка порода с бял цвят на оперението. Тази порода е подходяща за принудително угояване за черен дроб. Емденската гъска е подходяща за добиване на пух поради голяма

Отглеждане на водоплаващи птици

Отглеждане на водоплаващи птици

Водоплаващите птици са издръжливи са на неблагоприятни условия, лесно приспособими към условията на отглеждане и затова може да се отглеждат в по-евтини, преустроени сгради, предназначени з

Видове и начини на отглеждане на токачки

Видове и начини на отглеждане на токачки

Като птичарници може да се използват или да се преустроят налични стопански или други сгради, или да се построят нови според възможнистите на птицевъдите и перспективата за използването им...