Рано през пролетта по листата на лозата от долната им страна може да забележите бели ватоподобни петна. Може да си помислилте, че това е болестта мана по лозата, но ще направите грешка. Ако пръскате с фунгициди срещу нея, няма да има ефект и нападението ще се увеличи. Тук петната от горната страна на листата не са бледожълти, а тъмнозелени и брадавично изпъкнали. По-късно, в средата на лятото, белите петна придобиват бронзов оттенък и прегарят, но брадавичките по горната страна са доказателство за присъствието на акари не могат да бъдат сбъркани. Тези повреди се дължат на ериофидния акар Eriophies vitis Pgst, наречен лозова краста.

През есента, когато гроздето е вече узряло, но листопадът не е настъпил, акарите напускат листата. Те преминават под люспите на новообразуваните пъпки или се крият в пукнатините на кората.Там зимуват. В една пъпка може да има от 500 до 1000 оплодени женски. Сега през втората половина на април, напускат местата на зимуване и се заселват по долната повърхност на листата.

При силно нападение всички листа могат да изсъхнат и лозата да се обезлисти преждевременно. Лозовата краста развива 3-4 поколения годишно. Пръскането на лозите се извършва, когато дължината на леторастите е от 5 до 8 см. Първото пръскане е от особено значение за намаляване плътността на акара. За този неприятел няма изпитани и одобрени растително-защитни препарати. Може да използвате акарицидите одобрени срещу червения овощен акар, например:

Ортус 5СК - 0,05%. Действа при всички форми на акара. прониква в тях и задържа развитието им. Не се разпада от слънце и дъжд. Има бързо действие при високи температури. Отровен е за риби, но е безопасен за птици, пчели и други полезни насекоми. Действието му продължава 30 дни, а карантинният му срок е 15 дни;

Талстар 10ЕК - 0,03%. Има контактно и стомашно действие. Прониква в клетката на листа. Отровен е за пчели, риби, охлюви и дивеч . Карантинен срок 14 дни.