Acorus calamus L.
Аир (Acorus) се нарича род многодишни блатни
тревисти растения с хоризонтално пълзящо
коренище, дълго до 1,5 м и до 3 см в диаметър, с
триръбесто стъбло и линейни мечовидни листа с
успоредно жилкуване, дълги до 120 см.
Съцветието е цилиндрично, към върха — леко
заострено, обагрено в жълто и е разполoжено
сякаш странично на стъблото. Плодът е суха
червена ягода. Цялото растение, особено
коренището, има силна и приятна миризма.
Цъфти от юни до август.
Расте по мочурливите места блата в Софийско, Казанлъшко и Варненско.
За лечебна цел се използва коренището. Може да се употребява и вместо
джинджифил или индийско орехче за ароматизиране на кремове, пудинги,
разни киши. От коренищата се приготвят сиропи и захаросани късчета,
които се употребяват като бонбони.