Ментата  се отглежда за свежа надземна маса, от която се добиват етерично масло и изсушени ментови листа, богати на биологичноактивни съставки.

Ментовото масло е незаменима суровина в парфюмерията, алкохолната и захарна промишленост.

Ментата успешно презимува у нас. Развитието й напролет започва при средна дневна температура 10°С. Оптималната през вегетацията температура е 22-25°С. За нормално развитие и растеж са й необходими не по-малко от 12 часа продължителност на деня.

Към влагата предявява повишени изисквания. Критичният период е бутонизация - прибиране. Необходими са 3-4 поливки през 10-15 дни.

Ментата изисква аерирани почви, с лек механичен състав, но богати на хранителни вещества. Най-подходящи за отглеждане на мента са наносите по поречията на реките и типичните слабо излужени черноземи.

Отглеждане на мента

Предшественици

У нас се отглежда мента като едногодишна култура (рядко като двугодишна). Това позволява за нея да се избират най-подходящи предшественици - торените окопни, едногодишни и многогодишни бобови и зимни житни култури, които оставят почвата след себе си чиста от плевели. Много добри предшественици са и ранните зеленчуци.

Обработка на почвата

След прибиране на предшествениците се извършва оран на дълбочина 25-30 см, последвана от брануване за заравяне на площта.

При появата на плевели до момента на засаждане на ментата, почвата се култивира и бранува. Поради необходимостта от чести поливки през вегетацията преди дълбоката оран теренът се подравнява.

Торене на мента

Ментата изисква големи количества хранителни вещества. Ментата се тори с оборски и минерални торове. Комбинираното внасяне е за предпочитане. На по-бедни почви и неторен с оборски тор предшественик се тори с 3-4 тона на декар, а при торен предшественик - само с 6-8 кг N и 8-15 кг Р2О5 на декар. Цялото количество оборски и фосфорен тор и 1/2 от азотните торове се заорават с дълбоката оран.

Посадъчен материал

Ментата се размножава вегетативно чрез засаждане на коренища.

Засаждане на ментата

Засаждането на ментата се извършва главно през есента (втората половина на октомври). Тогава климатичните условия са най-благоприятни и има възможност да се подбере стандартен посадъчен материал. Коренищата презимуват успешно. Напролет растенията се развиват по-рано и използват по-добре наличната влага. Подобни предимства са налице и при много ранно пролетно засаждане на мента. При поливни условия е възможно и лятно засаждане (август) с посадъчна норма 50-60 кг коренища на декар. Пъпките прорастват още през есента, новите растения образуват нови коренища, презимуват и през пролетта на следващата година по-рано гарнират насажденията.

Преди засаждането площта се набраздява с тракторни браздачи на разстояние 70 см. Коренищата се редят хоризонтално и непрекъснато на дъното на браздите. Покриват се механизирано или ръчно с 8-10 см почвен пласт. За един декар са необходими 250-300 кг свежи коренища.

За засаждане може да се използват и преустроени разсадосадачни машини, които едновременно с полагането на коренищата да ги покриват с необходимия почвен пласт.

Грижи през вегетацията

До поникването на коренищата почвата се бранува с леки брани напречно на редовете.

През вегетацията ментовите насаждения се окопават 4-5 пъти на 10-12 см дълбочина.

В началото на разклоняването се внася останалата 1/2 от азотната торова норма под формата на подхранване. До началото на бутонизация гравитационно или чрез дъждуване се дават две поливки от по 40 м3 вода на декар, а след тази фаза - още 3-4 през 10-15 дни.

Прибиране на мента

Насажденията от мента, отглеждани за масло, започват да се жънат (косят) ръчно или механизирано при 30-40% разцъфтели цветове на централните съцветия.

Ментата от неполивните участъци се прибира най-рано, а най-късно (след пълен цъфтеж) - от участъците за производство на коренища.

Най-добре е прибирането на ментата да става в сухо, тихо и слънчево време (между 9 и 18 часа). Ожънатата мента се оставя на откоси за 24 часа да завехне, след което се събира и се доставя в предприятията за преработка.

Особености на отглеждането, прибирането и преработването на ментата за сухи листа

Състоят се главно в следното:

  • подбор на подходящи сортове мента;
  • увеличаване на торовите норми в сравнение с тези при отглеждането за масло с 30-40%;
  • 1/2 от азотния тор се внася преди поникването на растенията, а другата половина след прибирането на първия подраст;
  • не се допуска химична борба срещу болестите и неприятелите;
  • извършват се по-голям брой поливки, но с намалена поливна норма (20-25 м3 на декар);
  • технологичната зрелост на растенията - начало на бутонизация, настъпва по-рано - към средата на юни.

Добитата свежа маса се разстила на чисти площадки за изсушаване. При сухо и топло време и интензивно размесване сушенето на ментата завършва за 2 денонощия.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на невен и неговите полезни приложения

Жен-шен

Отглеждане на чубрица

Засадете мащерка в градината