В сезона на усилени кръстосани и теренни проверки стопани настояват да има по-голяма яснота при избора на проверявани бенефициенти. Своите искания са изпратили Обединени български животновъди в специално писмо до ресорното министерство и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Важните срокове през август

От асоциацията припомнят, че многократно са искали подробна информация за начина и критериите за избор на фермерите, заявили своите площи и животни за подпомагане, които да бъдат проверени от „Технически инспекторат“ на ДФЗ за съответната кампания.

За пореден път тази година въпросът е повдиган на заседания на различни работни групи. Ясно е, че след приключването на съответна кампания по прием на заявления за директни плащания по модела на риск-анализ се избират определен брой, като процент от общо подадените, които да бъдат проверени на място.

От Обединени български животновъди обаче не приемат всяка година да бъдат избирани едни и същи бенефициенти, като в същото време техни колеги не са проверявани с години наред. „Има и такива, които никога не са проверявани в два програмни периода“, категорични са браншовиците и задават следния въпрос – „Защо в избора на бенефициенти се включват санкционираните от предходна година?“. 

„Ние не познаваме и не сме чували за проверявани бенефициенти, на които след извършена проверка от ТИ няма наложена дори и минимална санкция. По тази логика веднъж избран, такъв бенефициент ще бъде винаги със статус „проверяван“, аргументират се от съюза.

Те искат да бъде ясно кои са заложените критерии за извършване на проверки в софтуерното „разбъркване“ на подадените заявления за подпомагане за 2021 г. 

Животновъди: Искаме списък с физическите и юридическите лица, които за настоящия програмен период не са проверявани нито веднъж.

За пореден път те настояват, ако бенефициент е проверяван от една институция – БАБХ, МЗХГ, ДФЗ, тези проверки да бъдат признати от посочените институции за извършени за съответната година на подаденото заявление за подпомагане. 

Като парадоксален пример дават следната ситуация. Направена е проверка от БАБХ за кръстосано съответствие във връзка с хуманното отношение. Веднага след нея е назначена втора проверка, която е с различна, дори по-ниска тежест по мярка 14. „Така и животните, и хората се подлагат на втори стрес“, категорични са от бранша. Затова те настояват тези проверки, проведени веднъж, да не бъдат повтаряни за съответната година.

Друг съществен момент е, че на принципа на риск-анализа са включени бенефициенти, които водят дела с ДФЗ. Щом това е така, къде са уведомителните писма за извършени оторизации и изплатени суми по заявените схеми и мерки, питат от животновъдната организация.

„По този начин сме лишени от правно основание за реагиране (съгласие или несъгласие) пред ДФЗ, МЗХГ и съдебните органи.  Налага се да звъним и да получаваме устна информация за неизплатени суми, които незнайно кога ще бъдат получени, бидейки лишени от правно основание за реакция“, допълват животновъдите.

Последно на 26 юли 2021 г. от Разплащателната агенция обявиха, че в СЕУ са публикувани уведомителните писма за Кампания 2017. „Браво, светкавична реакция, с три години закъснение“, иронично коментираха наши читатели.

Юлия Коюнджийска -  заместник-председател на Управителния съвет на асоциацията, обясни за Агри.БГ, че от Министерството на земеделието са им върнали имейл с входящ номер, а от ДФЗ нямат обратна връзка. Писмото е изпратено на 20 юли и към момента все още липсват официални отговори от двете институции.