Почти половината световно население може да бъде изправено пред  висок воден стрес през 2030 г., според ООН. В борбата срещу засушаването и в търсене на устойчиви източници на питейна и поливна вода, новите технологии ще имат все по-важна роля. Засяването на облаци (Cloud Seeding) е технология, разработвана от средата на миналия век, чиято цел е чрез намеса в облаците, да се форсира и увеличи количеството на валежите в определени региони. 

Опитът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в засяването на облаци беше представен на конференция "Изменението на климата - възможности за преход към устойчива хранителна система и опазване на околната среда" в Пловдив.

ОАЕ е в регион, в който няма естествени източници на вода, с изключение на дъждовната. Средната стойност на годишните валежи в страната е едва 100 мм. и през последните над 2 десетилетия усилено се работи в посока засяване на облаци. Омар Ал Йезеди - директор на изследователския център към Национален център по метеорология в ОАЕ обясни: 
 


“Засяването на облаци предоставя по-устойчиви, рентабилни и екологични решения за поддържане в бъдеще на водните ресурси. За 10 години дейностите по засяване на облаци успяха да увеличат валежите с до 20%. Поради тези причини ОАЕ се стреми да развива местни и глобални способи и да насърчава конструктивно сътрудничество с науката в тази посока”.
 

Засяване на дъждовни облаци 


Сигнални ракети, заредени с хигроскопични частици сол NaCl се изстрелват от самолети в предварително избран облак. Солта помага за обединяване на капките в облака и ги прави достатъчно големи, за да паднат под формата на дъжд. 

Омар Ал Йезеди поясни: “Тези операции не могат да се осъществят с всички облаци, а само с купестите. В момента използваме 4 самолета за доставка на материали и сол за обработка на облаците. Освен това имаме и наземен генератор. Ако такъв генератор се монтира на върха на планината и над областта се появи подходящ облак, той може да бъде обработен от генератора”. 
 

Националният център за метеорология на ОАЕ работи в партньорство с българска компания за производство на ракетите, които се изстрелват в облака, съобщи Омар Ал Йезеди. 


Изградена е цялостна инфраструктура с автоматични метео станции на територията на цялата страна. Двоен поляризационен радар (на снимката) дава информация какво се случва в самия облак (съдържа ли дъждовни капки, прекалено студена ли е водата, има ли ледени парчета градушка). 

Софтуерът, който се използва за наблюдение на облаците, позволява да се проследят облаците над държавата, както и самите процеси, които се случват в облачните системи; вертикалната структура на облаците и съдържанието на вода в тях. 


Нанотехнологии в засяването на облаци
 

Изследователският център към Национален център по метеорология  работи в тясно сътрудничество с Правителството на ОАЕ и има разработена програма за подобряване на валежите и обработка на дъждовните облаци. Правителството отпуска по 1,5 млн. долара за период от 3 години за изследователи и техните иновативни проекти в науката за подобряване на валежите. “Каним учени от целия свят, които да ни помогнат в тази посока, като им предоставяме абсолютно цялата ни налична инфраструктура, техника и технологии. В момента работим по общо 13 проекта”, каза Омар Ал Йезеди.

Един от проектите е свързан с използването на нанотехнологии, които да подобрят материалите за обработка на облаци. Oпитите показват, че нанотехнологията дава 3 пъти по-бърз резултат в образуването на водни капки в облака, спрямо чистите кристали NaCl.
 

Засяване на облаци в ОАЕ през 2020 г - цифрите говорят:

 

  • 5,6 млрд. куб.м кумулативен обем на валежите в ОАЕ, измерени през 2020 г.;
  • 390 операции по засяване на облаци, проведени от Националния център за метеорология през 2020 г.; 
  • Обхванати са около 50% от облаците, подходящи за засяване;
  • Само при 5% подобрение на тези облаци, са постигнати 280 млн.куб.м. вода;
  • Разходната норма при засяването на облаци и допълнителното количество получен дъжд сравнено с цената на обезсоляване на морска вода, е в съотношение 1/25, което прави опреациите по засяване много по-рентабилни.