Асоциацията за развъждане на млечни породи кози (АРМПК) и Тракийски университет – Стара Загора подписват споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазване на животните. Създава се специален екип от пет или повече научни работници, които ще работят по проблемите в козевъдството. В края на месеца или в началото на юни ще се проведе среща с фермерите и обслужващите стадата ветеринарни лекари от страната, целта е да се изясни картината и да се определят насоки за работата на екипа от учени.

Членовете на АРМПК и обслужващите ги ветеринарни специалисти ще имат възможност да изпращат проби в акредитираната Университетска лаборатория при съмнения за заболяване при животните.

„Благодарение на проф. Иван Станков и проф. Михни Люцканов, както и останалите членове на екипа от учени ще имаме възможност да помогнем на фермерите за своевременно решаване на възникнали проблеми. Нещо повече при невъзможност за изследване на специфични болестипробите ще бъдат изпращани във водещи европейски лаборатории“, обясняват от асоциацията.

Отделно АРМПК  е закупила най-модерната апаратура за изследване на соматични клетки. Асоциацията ще започне изследване на всички стада с кози през юни. Към момента в световен мащаб няма разработени единни стандарти относно броя на соматичните клетки в козето мляко, за това с научна цел започваме изследванията. Това каза Деан Тодоров, председател на асоциацията, по време на отчетно-изборно събрание, което се проведе в неделя.

Козевъди правят суперцентър за семенна течност у нас

„Точността на апаратурата е 4 пъти по-голяма от тази в стандартните лаборатории. Асоциацията ще започне поетапно изследване на стадата в България, като разходите ще бъдат за наша сметка. Изследванията ще започнат от месец юни, като освен това на всички животни ще се извършват и индивидуални изследвания на качествените показатели на млякото“, коментира председателят на асоциацията.

 
 
Асоциацията за развъждане на млечни породи кози (АРМПК) осъзнава колко е важно науката да бъде съчетана с практика. За целта на отчетно – изборното общо събрание, провело се в неделя, бе създаден експертно-научен съвет към АРМПК със състав:

доц. Пенко Зунев – ИПЖЗ – Троян (специалист козевъдство)
гл.ас д-р Светла Стойчева – ИПЖЗ – Троян (специалист козевъдство)
проф. д-р Васил Николов – Аграрен Университет Пловдив (специалист по развъждане биология и биотехника на размножаването)
проф. дсн. Иван Станков Тракийски Университет - Стара Загора (специалист овцевъдство и козевъдство)
проф. двмн Михни Люцканов - Тракийски Университет - Стара Загора (специалист по здравеопазване на животните)
доц. д-р Стаимир Йотов – Тракийски Университет – Стара Загора (специалист по акушерство и гинекология, изкуствено осеменяване)
доц. Христо Събков - Институт по мелиорации и механизация – София (специалист по механизация на процесите в козевъдството)
проф. д-р Борис Борисов – Русенски Университет (специалист по механизация в животновъдството)
инж. зооинж. Деан Тодоров – АРМПК
зооинж. Радослав Бориславов - АРМПК

Съветът ще се занимава основно с усъвършенстване на породите, както и провеждане на обучителни и информационни семинари по актуални за козевъдството теми.

„Нашето желание бе в съвета да включим доказани и уважавани специалисти с практика в съответната област. Благодарим на всички, че откликнаха на поканата и прегърнаха идеята ни за участие в съвета, и за това, че със знанията и опита си ще работят за едно по-добро млечно козевъдство“, казват още от АРМПК.

Замисълът е да се издаде книга в помощ на козевъдите – тези, които тепърва влизат в сектора, и на тези, които вече са утвърдени козевъди.

Заглавието на труда е замислено да бъде „Млечно козевъдство от А до Я“. В нея ще бъдат представени различните породи, технологии на отглеждане, развъждане, осигуряване на фуражи, болести при козите за да бъдат поне на пръв поглед идентифицирани от фермерите. От асоциацията предвиждат и приложна част като календар за мероприятията във фермата, хранене на козите и категориите животни с примерни дажби и други.