До 2024 г. Дания иска да премахне отглеждането на говеда по биологичен начин в обори и да засили хуманното отношение към животните. Информацията идва от датското министерство на храните, земеделието и рибарството, пише в бюлетина на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ).

Как да стигнем нидерландците?

Датският земеделски министър Монгес Йенсен възнамерява да спре тази практика и в други ферми, но в малко по-дългосрочен план.

“В Дания биологично отглежданите животните не трябва да бъдат връзвани в обори. Следователно трябва да се премахнат оборите, които не могат да гарантират, че има добро хуманно отношение към животните”, казва Йенсен.

Предложението е част от новия регламент за биологичните продукти, който се очаква да влезе в сила на 1 януари 2022 г. Очаква се биологичните земеделски производители, които все още имат обори, да кандидатстват за отпускане на преходен период от 2022 до 2024 г. ако те разполагат с по-малко от 50 крави във фермата си.

За да получат преходен период, фермерите ще трябва да покажат, че в стопанството им се осъществява добро хуманно отношение към животните.

“Биофермите, които вече не могат да отглеждат животни в обори, не е правилно да загубят прехраната си за ден. Затова планираме дерогация за две години, ако животните са в добро състояние и са им осигурени нужните добри условия. По този начин поддържаме високите амбиции за по-зелени мерки и в същото време даваме възможност на фермите да се адаптират към промените”, обясни Йенсен.

В Дания има почти 10 ферми, които вече работят по новите правила за биологично отглеждане на животните. До 1 януари 2024 г. датските животновъди могат да кандидатстват за дерогация, в случай, че могат да гарантират достатъчно ниво на хуманно отношение в стопанствата си. От 1 януари 2024 г. вече ще бъде невъзможно отглеждането на животни в обори. До 2027 г. Дания ще има обща забрана за отглеждане на млечни крави в обори.