Ферма Агримилк се ражда през далечната 2011 г. Започва със 110 животни, отглеждани свободногрупово, които при доенето минават на вързан тип с централен млекопровод. Поради доста недостатъци в този начин на отглеждане обаче, фермерът прави проект за построяването на нов обор, за да създаде по-добри условия на хранене, с по-малко разходи, по-качествено и по-добро обслужване от страна на работниците. 

Ферма с Холщайн залага на семенен материал от бик номер едно

През 2018 г. е създаден новият обор на фермата, който отговаря напълно на съвременните зоохигиенни изисквания. Правят се още 4 вноса на животни от породата Холщайн от Дания. Нейният капацитет вече е значително по-голям. Днес животните са 256, разпределени в три групи.

Средният млеконадой е 39 л на ден с тенденцията да прехвърли 40. За да се постигне това обаче, има голямо значение управлението на самата ферма, което трябва да бъде отлично планирано, организирано, контролирано и анализирано, убеден е ветеринарят с 20-годишен опит д-р Бранимир Синапов.

Важно условие е да се осигури на животните качествена и пълноценна храна, която се приготвя и раздава от модерен самоходен миксер. Едва ли има нужда да споменаваме задължителните вече скрепери, чесалки и станока за профилактика на копитата, които допринасят за комфорта и хигиената на кравите. Едно от последните нововъведения на фермата е робот за хранене на телетата, а плановете на животновъдите не спират до тук.

Сериозните намерения на фермата включват още увеличаване на броя на животните до 1500 дойни крави под един покрив, както и затварянето на цикъла със собствена мандра и инсталация за производство на биогаз, както правят техните колеги на запад. А ние чакаме с нетърпение да проследим заедно как се прави модерно животновъдство и у нас.