Селскостопански обекти за отглеждане на животни и такива за зеленчуци, заедно с прилежащото им оборудване, са сред обявените за публична продажба от частните съдебни изпълнители в страната.

Христо Ушев: Малкият производител като сметне колко пари му трябват за документи и му идва да се откаже

Търговете в категория "производствени имоти" достигат до цени от милиони левове, като масово обектите са с начин на трайно ползване „друг вид производствен, складов обект”. Сред тях и имот за близо милион (957 515.00 лв.) с площ от 11 574 кв.м, който в известието за публична продажба е обозначен като оранжерия. „В търга влизат и движими материални активи - оранжерия и оранжерийно оборудване“, пише още в обявата.

С начална цена от 505 440 лв. за 2 185 кв.м е обявен селскостопански двор в село Плачидол, област Добрич. В него е изградена хладилно-търговска база, представляваща предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци със застроена площ от 443,60 кв.м.

В търга влизат и движими вещи, а именно: хладилна инсталация и хладилно оборудване за универсална хладилна камера; хладилна инсталация и хладилно оборудване за шоково замразяване на продукти; хладилна инсталация и хладилно оборудване за плюсова камера за свежи плодове: хладилна инсталация и хладилно оборудване за работна зала за климатизация; хладилна инсталация и хладилно оборудване за минусова камера за замразени плодове; охранителна система с 4 камери за видео наблюдение; мачтов трафопост 20/0,4 KV, мощност– 250 KVA. 

В Ихтиман също се продава сграда, обозначена като цех за замразяване на плодове и зеленчуци с големина 674 кв.м, заедно с имотът от 5 930 кв.м, в който тя се намира. Начална цена на търга е 330 000 лв.

За 208 776 лв. е обявен за наддаване поземлен имот от 12 417 кв.м в село Дянково, Разград. 1 613 кв.м от него представляват краварник, а в разпродажбата влиза и автоматизирана система за отглеждане на птици – хранене, поене, вентилация, отопление и охлаждане, осветление, котелно помещение, два бункера за съхранение на фураж. Обособени са контролна зала с управление на системите, сервизно помещение, баня и тоалетна за персонала, стаи за почивка и офис.

Животновъдна ферма - овцекомплекс, ведно с построените в имота две селскостопански сгради се продава при първоначална тръжна цена от 167 327.68 лв. в село Опанец, област Добрич. Имотът е с обща площ 8 183 кв.м, а върху двете сгради има учредено безсрочно и безвъзмездно право за изграждане на обект „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули“.

За 157 392.00 лв. стартира публична продажба на предприятие за преработка на мляко и производство на български и западни видове сирена и кашкавал на три нива. Недвижимият имот е в село Коритен, община Крушари, област Добрич.

В обявите за производствени имоти, пуснати на търг, има и ½ идеална част от свинарник, със застроена площ от 396 кв.м и обща застроена площ с животинските боксове от 970 кв.м, заедно с прилежащата земя в имота на площ 4 164 кв.м. Свинарникът е в землището на село Крамолин, община Севлиево, а стартовата цена за него е 19 500 лв.