Германските фермерски стопанства, които са специализирани в биологично земеделие и животновъдство, през последните 10 години значително са увеличили обема на продукцията си. Това сочат данни на Федералната статистическа служба на Германия (Destatis), пише Aussiedlerbote.de.

Фермерските продукти от планината ще имат специален етикет

Така от 2007 г. до 2017 г. количеството на био пилетата в германските предприятия се е увеличило от 1,8 млн. до 5,1 млн. Колкото до био яйцата, то през 2017 г. са произведени 1,3 млрд. Общото количество на произведените яйца в Германия, постъпили в продажба, е 12,1 млрд. Това означава, че всяко десето яйце в магазините в страната са сертифициран био продукт.

Колкото до екологично чистото растениевъдство, през 2017 г. то е около 10,7% от всички засети площи. През 2012 г. делът е им е бил 9,2%. Най-високи пропорции при био реколтата през 2017 г. е имало при бобовите култури и кореноплодните – техният дял в общото производството възлиза на 13,5 и 10,3% съответно.

Ако не говорим за биоземеделието, а за общите тенденции в германското селско стопанство, то трябва да отбележим, че стремително е намалял броят на фермите. През 2016 г. те са около 276,1 хил. Т.е. с 8% по-малко, сравнено с 2010 г.

Някои фермери се опитват да генерират допълнителен доход от други източници. Сред тях са около 30% от земеделските производители. Най-често те се занимават с производство на възобновяема енергия, горско стопанство, селски туризъм, конен спорт и др. Само 15% от фермите получават повече доходи от страничните си занимания, отколкото от самата земеделска дейност.