Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. Размерът при някои от схемите е увеличен с близо 55% спрямо 2019 г.

Овощари и градинари подпитват за обвързаното подпомагане

Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от направения трансфер на средства от ПРСР към директни плащания за Кампания 2020, както и от завишения контрол от страна на земеделското министерство и фонд "Земеделие", обясняват от ресорното ведомство.


При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими площи и доказали необходимите добиви, ще получат по 16 985,92 лева на ха. При подпомагането на плодове от основната група е определена ставка от 2252,97 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха -1501,98 лв. При схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжан до 30 ха е заложена ставка от 2090,37 лв./ха, а над 30 ха – 1393,58 лв. 

Министърът: Обвързаното подпомагане идва на 1 март


Определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за пипер е 2926,65 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха - 1951,10 лв. на ха. Субсидията по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуците моркови, зеле, дини и пъпеши е 1245,98 лв. за първите 30 ха и 830,65  лв./ха за всеки следващ над 30 ха. Размерът на подпомагането по схемата за картофи, лук и чесън е 2161,49 лв./ха за първите 30 ха и 1440,99  лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар.   По схемата за обвързано подпомагане на сливи и десертно грозде  ще се изплаща по 1150,19 лв./ха за първите 30 ха и 766,79 лв./ха за всеки следващ.


От ресорното ведомство съобщиха, че ДФЗ ще изплати сумите на 1 март 2021 г. на земеделските стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство през кампания 2020.