Когато става дума за санкции и наддекларирани площи, не е лошо да си припомним правилото за така наречения „жълт картон“, който бе въведен през 2016 г. У нас то се прилага по отношение на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), Схемата за преразпределително плащане (СПП), Схема за млади земеделски стопани (МЗС), Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС), мярка 12 и мярка 13 от ПРСР, уточниха от ДФЗ за Агри.БГ.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Приложено от Фонда ни изпратиха линк, който препраща към страницата на Министерството на земеделието и по-специално към презентация относно Системата за налагане на административни санкции за наддеклариране от Кампания 2016 досега.

Нека припомним най-важното за жълтия картон, което трябва да имате предвид.

•    „Жълт картон“ се прилага за всяка схема отделно и само еднократно;
•    Намалената административна санкция се дължи при неспазване на следващата година;
•    Когато наддекларирането, което е довело до „жълт картон“, е установено при проверка на място, на следващата година задължително пак се прави проверка на място;
•    От санкцията за бъдещ период се приспада произведението на установената площ и ставката за съответната кампания;
•    Процентът на наддеклариране на настоящата Кампания е определящ по отношение на възможността за „жълт картон“ в следващите;
•    При повторно нарушение на следващата година сумата, която съответства на редуцираната наполовина площ, се добавя към нормалната санкция;
•    Ако наложената санкция за бъдещ период не може да бъде изцяло прихваната през следващите 3 календарни години след годината на констатацията, неиздължената сума се анулира.