Винаги е интересно да се надникне в чуждата градинка, особено ако става дума за имущество, пари, участие в търговски фирми и неправителствени организации. А когато заговорим за лица, които заемат висши публични длъжности, като министър и зам.-министри на земеделието, очите се отварят на четири.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

В регистър, който се поддържа от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, става ясно какво имущество и интереси е декларирал настоящият служебен екип на Министерството на земеделието. Ако имате желание, може да се разровите из декларациите на техните предшественици по времето на Десислава Танева ТУК

Министър Христо Бозуков

Професорът притежава половината от 4 семейни апартамента в Пловдив – от по 82 и 64 квадрата. Негова собственост е също четвърт дял от наследствена къща с двор пак в Пловдив.

През 2009 г. той е инвестирал в две ниви в село Левка, община Свиленград. Негови са половината от общата площ от 60 дка. Отделно съпругата му Розалина разполага с наследствена нива в Лом.

Двамата карат по един автомобил Шевролет Круз, придобити през 2012 г. Наличните им парични средства са общо 24 000 лв., а на депозит семейството държи 151 000 лв. 

Към датата на избирането му за ресорен министър Христо Бозуков е член на УС на Сдружение „Българо-Казахстански технологичен институт“, Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив, Научно-технически съюз на специалистите от земеделието и Сдружение „Национален аграрно-технологичен парк-Тракия“.

Георги Събев

Декларацията на Георги Събев е далеч по-богата. На негово име се водят шест имота, купени в периода между 2018 и 2019 г. Най-скъпата му придобивка е апартамент в Брюксел за малко над 340 000 лв. Отделно има малък апартамент в Приморско, както и три къщи с двор в селата Кирово (област Бургас) и Бръшлян (област Велико Търново). Най-голям е парцелът му в село Граничар от 860 квадрата за скромните 961 лв.

Между 2016 г. и 2020 г. Събев влага пари и в земеделски земи – 30 ниви, градина с трайни насаждения и лозе. Въпреки огромната цифра обаче общата им площ е едва 160 дка. Най-скъпи са 19-те дка в село Чарда, община Стралджа – за над 25 000 лв.

Наличните му парични средства са над 67 000 лв., а в банка има още 60 000 лв. За сметка на това изплаща две ипотеки в евро на обща стойност 284 000 лв.

Към момента на назначаването му за заместник-министър той е управител и член на УС на Фондация "Ямбол – вкус и традиции".

Явор Гечев

На името на Гечев се водят три имота, придобити през 2011 г. – апартамент от 150 квадрата и гараж в Пловдив, както и вила с вилно място в село Яврово, община Куклен. Не е декларирал обаче нито земеделски земи, нито превозно средство.

Наличните му парични средства възлизат на 25 000 лв. плюс 7 000 лв. на депозит. Притежава 161 акции от по 1 лв. в частно дружество.

Към датата на избирането му за един от заместниците на Христо Бозуков има 100% участие в търговското дружество АИГ Иновейшън ЕООД, където се води и управител. 

Отделно е председател на УС на Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ), управител на Корпоративно търговско обединение ЕООД и член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Крум Неделков

Неговата декларация е една от най-скромните. Не участва в дружества със стопанска или нестопанска цел. Няма земи, а само половината от апартамент в Стара Загора от 70 квадрата, купен през 2014 г.

Кара автомобил на старо Хюндай i30. Не е декларирал парични средства, които да са над 10 000 лв. и изплаща ипотечен кредит от 32 158 лв.

Атанас Добрев

Добрев е единственият земеделски зам.-министър, който оцеля след смяната на екипа в ресорното министерство. Декларацията му се чете лесно, тъй като съдържа само цифри.

Няма данни за апартаменти, земеделски земи, акции. За сметка на това от заплати и спестявания е натрупал 182 000 лв. на банков влог, а отделно съпругата му Юлия има 60 000 лв. Декларирал е също облагаем доход от годишна данъчна основа от трудови доходи – 60 061 лв. на него и 43 000 лв. на съпругата му.