С 14,3% ще поскъпнат услугите, които ветеринарните лекари изпълняват по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите. Това предвижда Проект на постановление на Министерски съвет, публикуван за обществено обсъждане до 22 ноември.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

С проектодокумента се прави изменение на определените през 2016 г. цени, съобразно индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт (НСИ). Актуализацията на действащата тарифа се прави по настояване на Българския ветеринарен съюз (БВС).

Статистическите данни сочат, че индексът на потребителските цени за август 2021 спрямо април 2016 г. е 114,3%, т.е. инфлацията е 14,3%.

В мотивите на ресорното министерство е посочено, че не се очаква това увеличение на тарифите да повлияе върху стопанствата, тъй като услугите се заплащат по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“. 

Статистика: В периода от 2015 г. до 2021 г. помощта е в размер на между 13 200 000 лв. и 24 200 000 лв. годишно.

Ако бъде прието, постановлението ще влезе в сила от 1 януари 2022 г., а самите изменения са следните:

Ваксинация:
•    за едро преживно животно и еднокопитно животно – по 2,29 лв. вместо 2,00 лв.;
•    за дребно преживно животно и свине – по 1,14 вместо 1,00 лв.;
•    за птици – по 0,23 лв. вместо 0,20 лв.; 
•    срещу бяс по разпореждане от БАБХ – по 3,43 лв. вместо 3,00 лв.

Алергично изследване за туберкулоза:
•    за едри преживни животни – по 11,43 лв. вместо 10,00 лв.
•    за свине – по 5,72 лв. вместо 5,00 лв.;
•    за птици – по 2,29 лв. вместо 2,00 лв.

Проба за бактериологично и вирусологично изследване:
•    от ЕПЖ, ДПЖ, свине, ЕКЖ и пчелни семейства – по 2,29 лв. вместо 2,00 лв.;
•    от птици – по 1,14 лв. вместо 1,00 лв.;

Кръвна проба за серологично или вирусологично изследване:
•    от едно животно – по 4,57 лв. вместо 4,00лв.;
•    от една птица – 1,14 лв. вместо 1,00 лв.

За проба от мозъчен ствол за ТСЕ от видовете и категориите животни се заплаща по 17,15 лв. вместо 15,00 лв. за ЕПЖ или ДПЖ.

За клоакална и/или трахеална тампон-проба или на фекална проба от птица се заплаща по 0,57 лв. вместо 0,50 лв.

За клиничен преглед на пчелни семейства за болести по пчелите се заплаща по 1,14 лв. вместо 1,00 лв.

За клинични обследвания за остри заразни заболявания, в т.ч. класическа чума по свинете, шап по чифтокопитните животни и син език, се заплаща по 4,57 лв. вместо 4,00 лв. за един животновъден обект.

За въвеждане на информация във ВетИС от извършена идентификация на животните в животновъдните обекти в законоустановените срокове за ЕПЖ, ДПЖ, ЕКЖ и СВ се заплаща по 1,14 лв. вместо 1,00 лв. 

Пак толкова е за изготвяне на заявка за подмяна на лазерно надписани идентификационни марки за ЕПЖ, както и за въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация при подмяна на паднали идентификатори за ДПЖ и свине.