Районът, в който се намираме, е с най-голям ръст на насажденията от малини в последните три години. Надявам се тази тенденция да продължи, каза земеделският министър Десислава Танева при откриването на петото издание на традиционния фестивал на малината в град Лозница.

Как се достигат добиви от 3000 кг/дка малини?

Министър Танева цитира оперативни данни, според които от 2016 г. до 2019 г. площите с малини и ягодоплодни показват устойчив ръст. До момента са реколтирани около 15% от всички малинови насаждения. А кампанията по прибиране на ягодоплодните е към края си, като Областните дирекции по земеделие отчитат добри резултати.

Ресорният министър припомни, че се работи върху проблемите в бранша. „Имаме предложения от различни организации за това, могат ли да се намерят мерки и инструменти, с които да улесним възможността за достъп до работна ръка. Всичко останало е въпрос на договаряне“, категорична е тя.

Танева: „Предстоят ни срещи с Министерството на труда, защото най-острият и осезаем проблем, който се усеща в това производство и тази година, е недостигът на работна ръка.“

На изложението, което се провежда от Българската асоциация на малинопроизводителите и биоягодоплодните (БАМ-Я) с медийната подкрепа на Агри.БГ присъстват още Божидар Петков – председател на асоциацията, Дора Ненова – директор на Дирекция „Държавни помощи“, Снежина Динева – директор на „Напоителни системи“, представители на Областните служби по земеделие, кметът на Община Лозница.

Танева: „Ние подкрепяме всички инициативи от подобен род, които биха били полезни за вас, производителите, да обменяте мнения и практики, така че да ставате по-добри и по-ефективни.“

На изложението са представени малинокомбайни и малогабаритна техника за отглеждане на малини и ягодоплодни, торове и препарати, системи за капково напояване. Земеделците могат да се запознаят с различни сортове от сладките плодове, както и с иновативни технологии по отглеждане и прибиране на малиновата реколта.