Служители в областните дирекции на Министерството на земеделието и храните се оплакват, че на лица, заемащи еднакви позиции, са определени и се изплащат различни заплати. Очевидно усещането за неравноправие не е само сред земеделците, а и сред администрацията в сектора.

Четете още: Министър Вътев: България може да бъде мост на науката и практиката между Азия и Европа

 

По техни думи през времето всеки директор е определял различни основни възнаграждения за съответната длъжност, а различията не са коригирани впоследствие. С процентните увеличения на заплатите разликите са станали сериозни.

Този проблем дори да има някаква принципна обосновка в първоначалните месеци на работа на служителя (обучение, натрупване на опит, сработване), след години работа води до демотивация и намаляване на ефективността”, подчертава народен представител в писмо до земеделския министър Кирил Вътев и пита:

Има ли практика за определяне на различни основни възнаграждения в областните дирекции на агроминистерството и ДФ”Земеделие” и ще се работи ли за отстраняване на тези различия.

Индивидуалната основна месечна заплата (ИОМЗ) се определя в зависимост от професионалния опит на служителя в определените рамки на минимално и максимален размер за съответното ниво. По закон заплатата зависи от годините стаж, но и не само.

Наличието на повече средства за заплати в бюджета на административната структура или по силата на нормативен акт също може да доведе до увеличение. „Тези увеличения се извършват за всички служители, като за служителите в едно административно звено с по-високи годишни оценки за работата си, се определя по-високо процентно увеличение на заплатата”, се уточнява в отговора на земеделското министерство.

Посочените законови възможности все пак не дават отговор дали има нечестно отношение, оценяване и съответно възнаграждения в областните администрации, както и не потвърждава или отрича проблем с мотивация и неравноправие. 

Отговорът обаче дава информация за още случай, в които е възможно индивидуалната основна месечна заплата на даден служител да се увеличи. Те са следните:

 

-    При завръщане от отпуск за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на дете;
-    След изтичане на срока за изпитване;
-    При завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител;
-    При завръщане на служител, изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител;
-    При преназначаване на друга длъжност в по-високо ниво на основната месечна заплата.

„Предвид изложеното работодателят има право да реши какъв размер на ИОМЗ да определи за съответния служител, воден от интереса и необходимостта на администрацията, като се основава единствено на качествата и продължителността на професионалния опит на кандидата при съответствие с предвидените средства за възнаграждения.

Също така по собствена преценка има възможност в предвидените от закона случаи да увеличи ИОМЗ на съответния служител след настъпване на обстоятелство, даващо възможност за извършване на увеличението с цел да бъде преодолян констатиран дисбаланс”, се казва още в официалния отговор на агроминистерството.