Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-а по трите схеми за държавни помощи.

Десислава Танева: Може да платим СЕПП по-рано

Това са схемите „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ и „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Всеки сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредното положение срещу коронавируса плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от два месеца, за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с 5 месеца

Решението е взето с оглед обявеното извънредно положение в България, заради пандемията от коронавирус (COVID-19) и постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията.

Указанията за прилагане на държавните помощи ще бъдат допълнени и утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Анализатор: Агробизнесът има сравнителен имунитет срещу кризи

Сезонни работници: Позволено ли е да внесете работна ръка?

Механизъм срещу кризата: Производители на плодове и зеленчуци се обединиха