Спекулациите за смущения на износа във връзка с нестабилната политическа обстановка в Украйна създават напрежение на зърнения пазар и натиск за известно покачване на котировките на основните зърнени храни. Това се посочва в анализ на Министерството на земеделието и храните.

Независимо от това, през следващите няколко месеца може да се очаква цените на царевицата в световен мащаб, а в частност и в България, да останат под нивата от предходната година, под влияние на рекордно високото глобално производство за пазарната 2013/14 година, посочват експертите от Земеделското министерство.

През първата половина на маркетинговата 2013/14 година цените на царевица на международните пазари са сравнително ниски, без значителни месечни колебания. От  септември 2013 до февруари 2014 г. износните цени на царевица FOB Франция се движат в границите от 232 до 244 щ. д./тон.

[news]


В същото време, котировките FOB САЩ, Украйна и Аржентина варират около 200 до 220 щ.д./тон, с леко покачване през месеците януари и февруари 2014 г., най-съществено на украинския пазар. Средно за първата половина на пазарния сезон, експортните цени на тези четири пазара са с между 25 и 36% по-ниски спрямо същия период на предходния сезон, като най-чувствително е намалението в САЩ.  

Отразявайки тенденцията на международните пазари, от началото на настоящата 2013/14 маркетингова година българските износни цени на царевицата се движат чувствително под нивата от предходната година. По предварителни данни на НСИ, средната експортна цена на българска царевица, FOB българско черноморско пристанище, за периода септември – декември 2013 г. е 201 щ. д./тон, с 30% по-ниска на годишна база.


По данни на Международния съвет по зърното (IGC), през м. март 2014 г. подиндексът GOI на международните цени на царевицата нараства с 4% на месечна база (след 4% ръст през предходния месец), движен основно от покачване на експортните цени в Черноморския регион. Въпреки това, цените остават с около 20% под миналогодишните нива, поради прогнозите за достатъчно световно предлагане.
 

 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!