През първата половина на настоящата 2013/14 година се наблюдава известно покачване на изкупните цени на слънчоглед в страната, но до нива, значително под тези отпреди една година.

По данни на САПИ, средната изкупна цена на маслодаен слънчоглед за периода м. септември 2013 г. – м. февруари 2014 г. е 556 лв./тон, като бележи спад от 317 лв./тон или 36% в сравнение със същия период на предходната година. Това намаление се дължи на високото предлагане както на вътрешния пазар, така и в глобален мащаб.

От началото на текущата 2013/14 маркетингова година се наблюдават сравнително ниски изкупни цени на маслодаен слънчоглед в страната, под влияние на високото предлагане в световен мащаб, в комбинация с рекордно производство от реколта `2013 в България.

По данни на САПИ, средната изкупна цена на слънчоглед за изминалата 2012/13 маркетингова година е 814 лв./тон, с 11% по-висока спрямо предходната година. В рамките на годината обаче се наблюдава тенденция на понижение на цените – постепенно от м. септември 2012 г. до м. юли 2013 г. и рязко през м. август 2013 г., под влияние на очертаващото се голямо предлагане в световен мащаб за следващия сезон.До края на маркетинговата 2013/14 година цените на слънчогледа ще бъдат повлияни основно от международните котировки и очакванията за следващата реколта. Напрегнатата политическа обстановка в Украйна и вероятността за търговски санкции към Русия създава известно напрежение на пазара на маслодайни култури и натиск за покачване на цените. Въпреки това, високото световно предлагане дава основание да се прогнозира цените на слънчогледа да останат сравнително ниски през следващите няколко месеца.  

Производството на слънчоглед от реколта `2013 г. достига до 1 787 хил. тона, с около 31% повече спрямо предходната реколта и на практика най-високото ниво за последните петнадесет години.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!