На 20 октомври в заседателната зала на Община Тервел ще се проведе търг за петгодишно отдаване на земи под наем от Общинския поземлен фонд (ОПФ), съобщават от администрацията.

Важното - слушайте в AgriПодкаст 

Началната наемна цена  е 61 лв./дка за стопанска година. Ще бъдат отдадени ниви, парцели в регулация и други терени в землищата на 21 села - Ангеларий, Бонево, Жегларци, Зърнево, Орляк, Кочмар, Честименско и други. Най-големите имоти - по около 30-50 до 69 дка, са край селата Коларци, Войниково, Градница, Поп Груево. 

Кандидат-наемателите ще могат да ползват земите от началото на стопанската 2021-2022 г. до края на стопанската 2025-2026 година.

Целият списък с имотите може да видите тук.

От Общината отдават и маломерни имоти от ОПФ и ООФ за стопанската 2021 – 2022 г. Условията за допустимост на кандидатите може да видите тук. Цената на декар също е 61 лв. и се заплаща еднократно при сключване на договора. Заявления могат да се подават до 22 октомври в деловодството на Общината