Животновъдството в област Враца се разраства, сочат официални данни. Подадените заявления за подпомагане от стопани, отглеждащи едър и малък добитък в областта само през 2018 г. са с 26% повече спрямо тези от 2014 г.

Трудно време за животновъдите: Намаляват стадата от овце и кози

За периода фермерите в областта са получили общо 418,7 млн. лв. европейски и национални средства, което е 2,8% от общо предоставения в страната публичен ресурс за земеделие.

„Показателите са добри, като се има предвид, че животновъдството от години е по-слабозастъпеният дял на земеделието в нашата област. Винаги обаче съм се питал защо това е така, като се има предвид, че тук климатичните условия са добри за отглеждане на добитък и има достатъчно паша. Може би на хората им е нужна малко повече увереност във финансовото подпомагане на бранша“, коментира Ангел Асенов, който отглежда крави и телета. 

Областта има интересен профил в говедовъдството. Във Врачанско от години се отглеждат предимно крави и овце, но е факт и друго – регионът е уникален в рамките на страната и дори в Северозапада с развитие на биволовъдството. Това се смята за важен и значителен ресурс в бъдеще време. 

По данни на Министерство на земеделието към 2018 г. в областта се отглеждат 10 058 крави, като броят им непрекъснато нараства от 2013 г. досега. Броят на отглежданите биволи за последните 5 години е нараснал трикратно.

„Тези животни се отглеждат доста трудно, но си заслужава, защото тяхното мляко е най-гъсто и вкусно, нищо че няма квота за изкупуването му. Килограм сирене може да се направи от 3,5 литра до максимум 4 литра. Заради славата си между хората на дребния пазар литър мляко се продава за 1,50 до 2,00 лева. Аз имам обаче и друг сериозен проблем при отглеждането на моите животни. Повечето хора се страхуват от биволите заради цвета, големината, рогата и митовете за тях. Затова по-лесно мога да намеря пастир за стадо крави, отколкото биволар. Затова ми се налага аз да си ги паса“, коментира Димо Вълков, който се занимава с отглеждане на тези животни повече от десет години.

Фермерът твърди, че биволите са изключително интелигентни, привързват се бързо към този, който се грижи за тях, и не биха му сторили нищо лошо.

Животновъдството във Врачанско има и друга специфика. В сектора се наблюдават значителни изменения в структурата на отглежданите животни, като се увеличава броят на отглежданите крави, биволи, овце и коне, птици, докато свинете рязко намаляват. Сега обектите от различен тип за отглеждане на прасета са 25, като през 2013 година те са били 340, сочат статистическите данни.

Западането на свиневъдството е протекло успоредно с развитието на коневъдството в областта. Броят на конете се увеличава от 52 животни през 2013 г. на 1034 през 2018 г.

С птицевъдство традиционно най-активно се занимават в 5 от десетте общини на областта. Най-голям брой кокошки носачки има в общините Враца, Мизия, Бяла Слатина, Козлодуй и Криводол.

Пчеларството се оказва отрасълът, който има най-значим дял по отношение на националното производство. През последните 4 години броят на пчелните семейства във Врачанско е нараснал с над 83%. Производството на пчелен мед бележи ръст от над два пъти, сочат статистическите данни.