Броят на биволите, които стопаните в Хасковско са заявили за директно подпомагане, нараства близо два пъти и половина. През 2018 г. там се отглеждат над 8% от биволите в страната. Това заяви зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Хасково. 

Животновъдите в Бургаско са отличници по овче мляко

Той подчерта, че за периода 2014 – 2018 г. значително се развива животновъдството в Хасковско. При говедата увеличението е с около 29%, а при общия брой овце-майки и кози-майки – с 9%. 

Статистиката за 2018 г. сочи, че селско стопанството в областта формира близо 9% от общата Брутна добавена стойност, създадена от всички отрасли, което е над средното за страната. 

МЗХГ: За последните пет години производителите в Хасковско са получили 832 млн. лв. Това е близо 5,5% от общо предоставения публичен ресурс в земеделския сектор.

Според данни на агроминистерството през 2019 г. в областта са отглеждани 10% от зеленчуците и 8% от трайните насаждения в страната. 

Към момента площите със зеленчуци в района са се увеличили три пъти и половина в сравнение с 2014 г., а тези с трайни насаждения и технически култури – респективно с 18% и 10%.

За кампания 2018 в Хасковско по СЕПП са заявени над 37% от площите с памук в страната. Насажденията с памук в района са се увеличили над шест пъти повече спрямо 2014 г. 

За същата година по СЕПП са заявени близо 38% са заявените пъпеши, 20% са тези с тютюн и над 17% с винени лозя и дини.