Българският ветеринарен съюз препоръчва да се въведе забрана за отглеждането на норки и други диви животни във ферми за ценни кожи. Това става ясно от тяхно писмо, което ще бъде внесено в Народното събрание и Министерски съвет в понеделник.

Животински трупове са открити в нелегално гробище край Сливен

Законопроектът за забрана на фермите за ценни кожи беше внесен от депутати през септември миналата година. През 2018 г. забраната събра 51 234 подписа и беше внесена за разглеждане от Национална гражданска инициатива в Народното събрание.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност предлага от началото на 2021-ва година да се забрани  “отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи”.

Докато се бави разглеждането му на първо четене в комисиите, на сайта на Народното събрание драстично се увеличиха тезите в подкрепа на законопроекта.


Сред тях са становищата и на научните институти по отношение на дивите животни, животинското поведение и биоразнообразието - два института към Българската академия на науките (БАН) – Инсититутът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Националният природонаучен музей, както и Биологическият факултет към Софийски университет.

Към тяхното становище се присъединява това и на Българския ветеринарен съюз (БВС), в което се казва, че БВС се позовава на научни изследвания, които доказват, че отглеждането във ферми на норки и други диви животни причинява страдание на животните и създава сериозни рискове за благосъстоянието им, които няма как да бъдат преодолени.

Петя Алтимирска, председател на Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, коментира:

Със становището си ветеринарните специалисти от Българския ветеринарен съюз се наредиха до най-компетентните научни експерти у нас в областта хуманното отношение към животните и биоразнообразието, които се обединяват около позицията, че фермите за ценни кожи са нехуманни, жестоки, вредни за околната среда и опасни за хората. Надяваме се депутатите в комисиите да обърнат достатъчно внимание на тези становища и да разгледат проекта за забрана възможно най-скоро.

От Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България инициираха в социалните мрежи подписване на Отворено писмо към Председателя на Народното събрание и председателите на ресорните комисии (с копие до министър-председателя Бойко Борисов), с което настояват да се ускори разглеждането на законопроекта както в комисиите, така и в пленарната зала.