От 22 юли до 20 август фермерите имаха възможност да кандидатстват по втория прием на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът по него беше в левовата равностойност на 20 млн. евро.

Плащат част от дългоочакваната мярка 14 

Оказва се обаче, че стопаните срещат огромна трудност, когато подават заявления независимо за каква помощ, включително и за хуманно отношение към животните. 

„Който около нас чуе с какво сме се сблъскали, се отказва. Накрая какво става, парите останаха неусвоени. Защо? Защото хората срещат трудност, когато отидат в Областите служби по земеделие и искат да кандидатстват“, оплака се дама от Бургаско по време на годишната среща на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) край Варна.

Фермер от Бургаско: „Много беше трудно кандидатстването по мярката за хуманно отношение и накрая парите останаха неусвоени.“

Експертът Владислав Цветанов от Дирекция „Развитие на селските райони“ хвърли повече светлина върху измененията, които настъпиха в мярката през тази година.

„Когато стартирахме програмния период през 2015 г., бюджетът, който определихме за тази мярка, бе 56 млн. евро. Нашата идея беше тя да се изпълнява с многогодишни ангажименти. След това предприехме промяна в програмата и кандидатстването от тази година е възможно с едногодишни ангажименти“, обясни Цветанов. 

В земеделското министерство са направили разчет на интензивността на стопаните, които са подали заявления през 2017 г. с 5-годишен ангажимент, и на останалите, които са го направили тази година с 1-годишен ангажимент. Излиза, че ресурсът, определен за мярка 14, е повече от това, което е възложено на практика да се усвои до 2021 г. 

„Така че направихме изчисления, които позволяват трансферирането на средства. Тоест за мярката остават достатъчно средства за всички фермери с 5-годишни ангажименти плюс тези, които имат желание да заявяват едногодишни ангажименти до 2021 г. Останалите средства се трансферират, за да могат да бъдат използвани“, уточни експертът.

Експерт от МЗХГ: „Парите, които в момента остават за хуманно отношение, са така изчислени, че да стигнат до 2021 г.“

На въпроса защо вместо средствата да се прехвърлят, не бъде увеличена ставката, Владислав Цветанов отговори следното.

„Решението за увеличение на ставките е базирано на анализ. Те са такива, каквито са. Не знам дали сега е времето да се прави подобно преизчисление. Освен това то може и да е на минус. Това е ставката, която ЕК ни е одобрила на база на определена методика“, заключи Цветанов.