Световният обем на търговия с домати през 2018 г. се е увеличил с 6,5% в сравнение с година по-рано, достигайки 190,4 млрд. долара, пише порталът EastFruit.

Производител: В Пловдивско зарязват доматите по борсите

Обемът на пазара през периода 2007–2018 г. бележи среден ръст от 3,1% на година. Най-забележим е той през 2011 г. – 9,6%. В парично изражение пазарът достига максимум през 2014 г. – 196,1 млрд. долара. От 2015 до 2018 г. потреблението на домати е по-умерено.

През 2018 г. производството на домати достига 188 млн. тона (ръст от 3,5% спрямо 2017 г.). Средно през анализирания период световното производство нараства с 2,9% на година.

Пикът му е именно през миналата година, а принос имат своевременното прибиране на реколтата и отличният добив.

Износът през 2018 г. възлиза на 7,3 млн. тона във физическо изражение и 9,7 млрд. долара в парично. Физическият обем на доставките средно за 12 години нараства с 1,6% на година.

Най-големите страни износители на домати през 2018 г. са Мексико (1,8 млн. тона), Холандия (1,1 млн. тона), Испания (797 хил. тона), Мароко (550 хил. тона) и Турция (364 хил. тона). Сумарно тези страни осигуряват 63% от доставките.

В парично изражение най-големите доставчици на домати са Мексико (2,3 млрд. долара), Холандия (1,9 млрд. долара), Испания (1,3 млрд. долара). Техният общ дял в световния износ е 57%. Още 32% се доставят на пазара в цял свят от Мароко, Канада, Франция, Турция, САЩ.

Експортните цени на доматите през 2018 г. са се покачили спрямо предходната година с 4,7%, достигйки средно 1,3 хил. долара/тон. Като цяло за разглеждания период стойността на плодовете се е увеличава средно с 1,3% на година. Най-висока цена на износа е регистрирана в Канада (2,2 хил. долара/тон), а най-ниската в Турция (894 хил. долара/тон).

Общият обем на вноса на домати през 2018 г. се е увеличил с 4,7% и възлиза на около 6,8 млн. тона на стойност 9 млрд. долара. През периода 2007-2018 г. вносът средно нараства с 1,5% на година. Максимумът е достигнат през 2014 г., когато е поставен рекорд от 7,2 млн. тона.

инфографика

Най-много домати през 2018 г. са купили вносителите от САЩ (1,9 млн. тона), или около 27% от общия световен внос. Още 33% са внесли Германия (729 хил. тона), Русия (578 хил. тона), Франция (493 хил. тона). По-малки количества са отчели в Холандия (230 хил. тона), Канада (228 хил. тона), Пакистан (182 хил. тона).

За анализирания период висок средногодишен ръст на доставките от чужбина е отчетен в САЩ (5,1%), Пакистан (27,5%), Полша (6,1%), Италия (3,9%), Холандия (1,6%) и Канада (1,3%).

инфографика

В Германия, Русия, Франция, Великобритания и Испания ситуацията е стабилна. Освен това за 11 години САЩ и Пакистан са увеличили своя дял в световния внос съответно с 12% и 2,5%.

В парично изражение водещи страни вносители са САЩ (2,5 млрд. долара), Германия (1,5 млрд. долара) и Великобритания (700 млн. долара). Общият им дял е 52% от световните продажби. Още 29% са разпределени между Франция, Русия, Канада, Холандия, Полша, Италия, Испания и Пакистан.

Вносните цени през миналата година са се понижили спрямо година по-рано с 3,8% до 1,3 хил. долара/тон. Значителен ръст на вноса анализаторите са отчели в Испания.