Средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 55 лв., което е с 20,5% повече спрямо година по-рано, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2021 г.

Средни цени на договорите за аренда/наем на земеделска земя през 2021 г.

При постоянно затревените площи средната цена за наем/аренда е 25 лв./дка, като поскъпването е с 19,4%.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, отбелязва повишение спрямо предходната година и в шестте статистически района:

•    Северозападен и Северен централен район – 10,1%;
•    Североизточен район – 51,3%;
•    Югоизточен район – 16,4%;
•    Югозападен район – 6,1%;
•    Южен централен район – 8,4%.

През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на ниви в Североизточния район – 82 лв./дка, а най-ниска е в Югозападния район – 32 лв./дка.

Първенец по високи ренти за обработвани ниви е област Добрич със 108 лв./дка, следвана от област Силистра с 86 лв./дка. Най-евтино излиза в Габровско – 22 лв./дка.

При постоянно затревените площи рентите са най-високи отново в област Добрич – 78 лв./дка, следвана от Враца – 41 лв./дка. Най-малко дават арендаторите в Разградско – 8 лв./дка, и Шуменско – 9 лв./дка.