Община Сунгурларе ще замрази цените на пасищата на досегашното им ниво, реши общинският съвет миналата седмица, пише "Флагман". Членовете на съвета се събраха на заседание с една единствена точка в дневния ред, а именно извънредната мярка в подкрепа на животновъдите, заради кризата с коронавируса.

Десислава Танева: Удължени срокове има и за кооперациите

Предвидените за увеличение цени са актуализирани и върнати на досегашните им нива - за пасища и мери от 10 лв. на 8 лв., за ливади 13,50 лв. да остане на 13,40 лв., за други постоянно затревени площи от 15 лв., сега остават 8 лв. на декар. Решението изменя договорите да бъдат в срок за 10 години - важи за тези територии, които са с цел почистване.

"Сложната ситуация, в която се намира в цялата страна, мисля, че е най-добре за нашите животновъди да не бъдат затруднявани с допълнителни покачвания на цената на пасищата. И с цел да се улесни дългосрочното отглеждане на стопанства, считам, че удължаване на срока за преотдаване е добро решение за стимулиране на българското производство", каза кметът д-р Георги Кенов.

Гост на общинската сесия бяха ветеринарният лекар д-р Живко Камшев и  Милка Стоева - директор "Общинска служба по земеделие и гори", които разясниха подробно новите ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти.

Обектите трябва да се приведат към изискванията в 6-месечен срок. Регистрацията се извършва с подаване на заявление от стопанина. Трябва да се подготвят предварително няколко много важни неща: документ доказващ правото на ползване на дадения обект - например нотариален акт или договор за наем, декларация за съгласие от собственика.

Постройка трябва да бъде посочена по скица като селскостопански обект. В наредбата се описва до каква бройка животни могат да бъдат отглеждани, нужната квадратура, разпоредби и хигиенни изисквания на самите животни. Министерство на земеделието има специално подготвен видеоклип с точните изисквания на селскостопанските обекти, уточни д-р Живко Камшев.