Българската асоциация Биопродукти (БАБ) призова министъра на земеделието Десислава Танева да удължи срока за подаване на заявления без санкции в Кампания 2020 по директните плащания заради проблеми със системата за подаване и приключване на заявленията.

Субсидии: Как министерството преразпределя 175 млн. евро?

„Ние, българските биопроизводители, сме изключително притеснени, че в оставащите дни до края на кампанията за подаване на заявления за подпомагане – 15 май, все още не е възможно да се подават заявленията по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“, съобщиха от Асоциацията.

Председателят на БАБ Албена Симеонова е провела днес разговор с министър Десислава Танева, за да я запознае с въпросите и притесненията на фермерите от биологичното направление, че няма да успеят да приключат навреме и без санкции своите заявления.

След този разговор БАБ внесе в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) писмо с настояване да бъде удължен срокът за подаване на заявленията за Кампания 2020 без санкции.

Писмото изразява силната тревога, която достига до паника сред стопаните, че няма да успеят да приключат заявленията си навреме. Те са принудени да се редят всеки ден на опашки пред общинските служби по земеделие, а по този начин се излагат на риск от заразяване с COVID-19.

Вижте пълния текст на писмото на БАБ до министър Десислава Танева:

Във връзка с наближаването на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане, се обръщаме към Вас с тревога и считаме, че е наложително да бъдат предприети спешни действия за удължаване на сроковете по кампанията, без санкции.

Към днешна дата – 7 май, все още не могат да бъдат приключвани заявляния за подпомагане в включени мярка 10 и мярка 11.

Абсурдно е да смятаме, че в оставащите осем дни до крайния срок ще бъде възможно да приключат заявленията си над 10 хиляди земеделци, кандидатстващи по тези мерки.

Всеки ден служителите на земеделските служби ни обещават възможност за приключване „утре“, което създава вече паника, струпване на хора и застрашаване на здравето, както на нас – фермерите, така и на служителите в общинските служби.

Ето защо настояваме за предприемане на спешни действия и да се вземе своевременно решение за удължаване на сроковете по кампанията за подаване на заявления за подпомагане още днес, за да се успокоят хората и да се избегне струпването на едни и същи фермери всеки ден в земеделските служби. И то в условията на все още продължаващото извънредно положение.

В противен случай в следващите дни ще бъдем свидетели на изключително напрежение и масови грешки от страна както на бенефициентите, така и на администрацията по места, която също е поставена в много трудно положение. 

Надяваме се на навременна реакция от Ваша страна, оставаме в готовност за дискутиране на конкретните срокове за удължаване и възможностите за справяне с проблемите.

Българска асоциация Биопродукти